menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
24.03.2023 10:01:21 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
24.03.2023 10:00:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
24.03.2023 10:00:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
24.03.2023 10:00:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
24.03.2023 09:59:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
24.03.2023 09:57:28 Marta Zielak Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mściska w formule zaprojektuj i wybuduj. z kategorii Przetargi
24.03.2023 09:46:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
24.03.2023 09:43:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
24.03.2023 09:41:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
23.03.2023 13:31:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gmina Szczawin Kościelny".
23.03.2023 13:30:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gmina Szczawin Kościelny".
23.03.2023 12:53:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2023 r.
23.03.2023 12:52:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2023 r.
21.03.2023 11:22:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 4850 l., na dz. ew. nr 11/10 i 11/36 obręb PGR Trębki, gmina Szczawin Kościelny".
21.03.2023 11:21:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 4850 l., na dz. ew. nr 11/10 i 11/36 obręb PGR Trębki, gmina Szczawin Kościelny".
20.03.2023 13:51:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:51:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:51:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:50:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:50:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:47:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:47:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:47:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:47:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:47:04 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:44:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:43:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:43:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:43:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:41:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
20.03.2023 13:40:35 Marta Zielak Usunięto artykuł Przebudowa drogi wewntrznej w miejscowości Suserz. z kategorii Przetargi
20.03.2023 13:40:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
16.03.2023 08:55:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2023 r.
16.03.2023 08:53:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2023 r.
16.03.2023 08:53:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2022 r.
16.03.2023 08:51:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2022 r.
14.03.2023 12:07:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Dn 200 PVC i Dn 110 PE na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/2, 129/3, 131/1, 232/3, 233/3 obręb Szczawinek, dz. ew. nr 30/2, 30/3, 31/4, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36, 37/1, 38/3, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44, 45, 46 obręb Sewerynów, dz.ew. nr 51/3, 52/4, 52/5, 53/3, 54/3, 55/3, 56, 57/3, 58/4, 58/5 obręb Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny".
14.03.2023 12:06:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Dn 200 PVC i Dn 110 PE na dz. ew. nr 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/2, 129/3, 131/1, 232/3, 233/3 obręb Szczawinek, dz. ew. nr 30/2, 30/3, 31/4, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36, 37/1, 38/3, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44, 45, 46 obręb Sewerynów, dz.ew. nr 51/3, 52/4, 52/5, 53/3, 54/3, 55/3, 56, 57/3, 58/4, 58/5 obręb Szczawin Borowy Kolonia, gmina Szczawin Kościelny".
13.03.2023 14:38:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:38:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:38:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:38:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 14:37:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów