menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
05.05.2022 12:07:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
05.05.2022 12:06:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
05.05.2022 12:05:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
29.04.2022 08:23:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
29.04.2022 08:23:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
29.04.2022 07:32:52 Marta Zielak Edytowano artykuł Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
29.04.2022 07:03:13 Marta Zielak Edytowano artykuł Skarbnik
29.04.2022 07:02:55 Marta Zielak Edytowano artykuł Wójt Gminy
29.04.2022 07:02:32 Marta Zielak Edytowano artykuł Sekretarz
29.04.2022 07:02:06 Marta Zielak Edytowano artykuł Wójt Gminy
29.04.2022 07:01:33 Marta Zielak Edytowano artykuł Władze Gminy
29.04.2022 06:58:55 Marta Zielak Edytowano artykuł Skarbnik
29.04.2022 06:58:43 Marta Zielak Edytowano artykuł Skarbnik
28.04.2022 08:13:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny".
28.04.2022 08:12:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny".
28.04.2022 08:09:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny".
27.04.2022 13:53:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
27.04.2022 08:51:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
26.04.2022 08:29:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.04.2022 r.
26.04.2022 08:28:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.04.2022 r.
22.04.2022 11:41:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
21.04.2022 14:27:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
21.04.2022 14:26:41 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
21.04.2022 14:13:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
19.04.2022 08:56:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
15.04.2022 10:58:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacje z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami w miejscowościach: Trębki, Helenów Drugi, Andrzejów, Chorążek
15.04.2022 10:58:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacje z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami w miejscowościach: Trębki, Helenów Drugi, Andrzejów, Chorążek
15.04.2022 10:58:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacje z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami w miejscowościach: Trębki, Helenów Drugi, Andrzejów, Chorążek
15.04.2022 10:57:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacje z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami w miejscowościach: Trębki, Helenów Drugi, Andrzejów, Chorążek
15.04.2022 10:54:07 Marta Zielak Edytowano artykuł Informacje z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami w miejscowościach: Trębki, Helenów Drugi, Andrzejów, Chorążek
15.04.2022 10:53:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacje z wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami w miejscowościach: Trębki, Helenów Drugi, Andrzejów, Chorążek
13.04.2022 10:36:07 Marta Zielak Usunięty załącznik Odpowiedź na interpelację z dn. 31.03.22 r. z artykułu Interpelacja z dn. 31.03.2022 r.
13.04.2022 10:35:37 Marta Zielak Edytowano artykuł Interpelacja z dn. 31.03.2022 r.
13.04.2022 10:35:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odpowiedź na interpelację z dn. 31.03.2022 r.
13.04.2022 10:34:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na interpelację z dn. 31.03.2022 r.
13.04.2022 10:32:24 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację z dn. 31.03.22 r. do artykułu Interpelacja z dn. 31.03.2022 r.
13.04.2022 10:30:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja z dn. 31.03.2022 r.
13.04.2022 10:29:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja z dn. 31.03.2022 r.
12.04.2022 11:08:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207; 206; 205/206; 203; 202; 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 11:05:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207; 206; 205/206; 203; 202; 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 11:02:28 Marta Zielak Edytowano artykuł Postanowienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny nt. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207, 206, 205/206, 203, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 11:01:41 Marta Zielak Edytowano artykuł Postanowienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny nt. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207, 206, 205/206, 203, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 10:59:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny nt. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207, 206, 205/206, 203, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 10:58:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny nt. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207, 206, 205/206, 203, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 10:34:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 10:34:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 10:33:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 10:33:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 10:32:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 10:31:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach