menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
17.08.2021 11:55:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
17.08.2021 11:54:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
17.08.2021 11:54:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radna Barbara Berlińska
17.08.2021 10:02:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
17.08.2021 10:01:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
17.08.2021 10:01:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
17.08.2021 10:01:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
17.08.2021 10:00:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
17.08.2021 10:00:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska
17.08.2021 10:00:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz
17.08.2021 09:59:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor SP Urszula Koniarek
17.08.2021 09:03:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXII/2021
17.08.2021 09:02:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXII/2021
16.08.2021 14:58:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU -Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
16.08.2021 14:57:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKACH NABORU -Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
16.08.2021 14:57:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
16.08.2021 14:57:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
16.08.2021 14:32:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
16.08.2021 14:31:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
13.08.2021 15:37:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko - Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
13.08.2021 15:36:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko - Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
13.08.2021 15:34:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko - Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
13.08.2021 15:33:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko - Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
11.08.2021 13:45:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.08.2021 13:45:27 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.08.2021 13:44:06 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.08.2021 13:44:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.08.2021 13:43:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.08.2021 13:43:39 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.08.2021 08:59:48 Marta Zielak Edytowano artykuł Przetarg na: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Staw i Kunki
06.08.2021 12:37:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn. "budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym na działce o nr ewid. 84/1 położonej w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny."
06.08.2021 12:37:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn. "budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym na działce o nr ewid. 84/1 położonej w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny."
06.08.2021 09:03:52 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
06.08.2021 09:03:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
06.08.2021 09:03:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
06.08.2021 09:02:51 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
06.08.2021 09:02:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
06.08.2021 09:02:16 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
06.08.2021 08:56:18 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Przetarg na: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Staw i Kunki
06.08.2021 08:46:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
06.08.2021 08:45:54 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
06.08.2021 08:38:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
06.08.2021 08:38:38 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
04.08.2021 14:20:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I DECYZJA - na realizacje przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny".
04.08.2021 14:19:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I DECYZJA - na realizacje przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny".
04.08.2021 14:19:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE I DECYZJA - na realizacje przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny".
03.08.2021 14:57:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
03.08.2021 14:57:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
03.08.2021 14:57:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
03.08.2021 14:56:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.