menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Data Redaktor Zmiana
26.05.2020 09:12:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:12:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:12:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:12:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:11:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:10:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:10:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:07:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok
26.05.2020 09:06:28 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:05:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:05:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:05:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:04:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:04:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:04:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
26.05.2020 09:02:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
21.05.2020 08:34:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
21.05.2020 08:34:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
15.05.2020 10:13:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
15.05.2020 10:13:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
15.05.2020 10:13:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
14.05.2020 14:23:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
14.05.2020 14:23:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
11.05.2020 10:28:04 Marta Zielak Edytowano artykuł XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
11.05.2020 10:15:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
11.05.2020 10:15:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
11.05.2020 10:14:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
08.05.2020 13:20:19 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży do artykułu WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
08.05.2020 13:19:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
08.05.2020 12:15:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT PKW
08.05.2020 12:15:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT PKW
30.04.2020 12:12:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie: zdalnego pomiaru temperatury ciała Interesantów
30.04.2020 12:09:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie: zdalnego pomiaru temperatury ciała Interesantów
30.04.2020 11:11:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
30.04.2020 11:10:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
24.04.2020 10:02:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, działka nr ewid. 141/7 obręb ewidencyjny Szczawin Kościelny"
24.04.2020 10:02:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, działka nr ewid. 141/7 obręb ewidencyjny Szczawin Kościelny"
24.04.2020 09:52:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
24.04.2020 09:52:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.04.2020 r.
24.04.2020 09:49:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odpowiedź na petycję w sprawie zmiany uchwały (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości niezamieszkałe, używane w okresie letnim jako domki letniskowe)
24.04.2020 09:48:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na petycję w sprawie zmiany uchwały (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości niezamieszkałe, używane w okresie letnim jako domki letniskowe)
21.04.2020 11:22:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
20.04.2020 11:19:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.04.2020 r. w sprawie projektu "Programu ochrony dla Gminy Szczawin Kościelny do roku 2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
20.04.2020 11:19:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.04.2020 r. w sprawie projektu "Programu ochrony dla Gminy Szczawin Kościelny do roku 2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.