menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
20.03.2012 15:19:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 9/III/2010 i program profilaktyki do artykułu Uchwała 9/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:18:32 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Uchwała 10/II/2010 z artykułu Uchwała 10/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:18:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 10/IIi/2010 do artykułu Uchwała 10/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:18:06 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała 10/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:17:52 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała 9/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:15:05 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała 8/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:13:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 10/II/2010 do artykułu Uchwała 10/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:13:37 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 10/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:08:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 9/II/2010 i program profilaktyki do artykułu Uchwała 9/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:06:22 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 9/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 15:03:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Plan odnowy miejscowości Trębki do artykułu Uchwała 8/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 14:52:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 8/II/2010 do artykułu Uchwała 8/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 14:52:11 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 8/III/2010 z dn 30.12.2010 r.
20.03.2012 14:48:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 7/I/2010 do artykułu Uchwała 7/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:48:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 7/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:47:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 6/I/2010 do artykułu Uchwała 6/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:46:30 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 6/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:45:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała5/I/2010 do artykułu Uchwała 5/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:44:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 5/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:39:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 4/I/2010 do artykułu Uchwała 4/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:39:18 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 4/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:38:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 3/I/2010 do artykułu Uchwała3/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:38:09 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała3/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:37:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 2/I/2010 do artykułu Uchwała 2/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:37:03 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 2/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:36:00 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 1/I/2010 do artykułu Uchwała 1/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
20.03.2012 14:35:12 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 1/I 2010 z dn 02.12.2010 r.
13.03.2012 11:50:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Lista rankingowa ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny
07.03.2012 15:10:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 7 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 15:07:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 6 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 15:02:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 5 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 14:58:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 4 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 14:54:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 3 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 14:39:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 2 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 14:27:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 1 do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 14:25:47 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśmy, rolny i od nieruchomości
07.03.2012 14:19:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 5 do artykułu Podatki i opłaty w gminie Szczawin Kościelny 2012 r.
07.03.2012 14:18:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 4 do artykułu Podatki i opłaty w gminie Szczawin Kościelny 2012 r.
07.03.2012 14:17:37 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 3 do artykułu Podatki i opłaty w gminie Szczawin Kościelny 2012 r.
07.03.2012 14:16:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 2 do artykułu Podatki i opłaty w gminie Szczawin Kościelny 2012 r.
07.03.2012 14:16:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 1 do artykułu Podatki i opłaty w gminie Szczawin Kościelny 2012 r.
07.03.2012 14:15:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Podatki i opłaty w gminie Szczawin Kościelny 2012 r.
07.03.2012 14:10:08 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Podatek leśny na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:10:04 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Podatek rolny na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:10:01 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Podatek od nieruchomości na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:09:57 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Podatek od środków transportu na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:09:53 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Podatek od posiadania psów na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:09:49 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Opłata targowa na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:09:45 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Opłaty za wodę i ścieki na 2008 rok. z kategorii Podatki i opłaty
07.03.2012 14:09:42 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Podatki na 2010 rok z kategorii Podatki i opłaty