menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
27.11.2019 12:58:50 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
27.11.2019 12:58:04 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
27.11.2019 12:57:34 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
27.11.2019 12:56:46 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
27.11.2019 12:56:22 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
27.11.2019 12:55:37 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Barbara Stępniak
27.11.2019 12:55:14 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Barbara Stępniak
27.11.2019 12:54:23 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mariusz Głogulski
27.11.2019 12:51:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mariusz Głogulski
27.11.2019 12:08:40 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Jolanta Osmolak
27.11.2019 12:01:57 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Jolanta Osmolak
27.11.2019 11:48:08 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Ireneusz Porosa
27.11.2019 11:47:42 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Ireneusz Porosa
27.11.2019 11:47:08 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marian Ostrowski
27.11.2019 11:46:43 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marian Ostrowski
27.11.2019 11:45:38 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marcin Pewniak
27.11.2019 11:44:46 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marcin Pewniak
27.11.2019 11:43:43 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Józef Szymański
27.11.2019 11:43:16 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Józef Szymański
27.11.2019 11:17:25 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marek Wypych
27.11.2019 11:17:00 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marek Wypych
27.11.2019 11:09:41 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Janusz Sobański
27.11.2019 11:09:00 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Janusz Sobański
27.11.2019 11:00:57 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
27.11.2019 11:00:30 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
27.11.2019 10:51:42 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Krzysztof Wujkowski
27.11.2019 10:21:43 Marta Zielak Edytowano artykuł EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
26.11.2019 15:14:06 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
26.11.2019 10:21:13 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.11.2019 r.
26.11.2019 10:20:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.11.2019 r.
20.11.2019 09:12:32 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Odpowiedź na petycję dot. transakcji bezgotówkowych
20.11.2019 09:11:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na petycję dot. transakcji bezgotówkowych
20.11.2019 08:27:48 Marta Zielak Dodany załącznik Roczny Program na 2020 rok do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
18.11.2019 13:55:53 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie dot. zatwierdzenia opracowania do artykułu Obwieszczenie dot. zatwierdzenia opracowania pn.: "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka".
18.11.2019 13:54:21 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie dot. zatwierdzenia opracowania pn.: "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka".
18.11.2019 13:52:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dot. zatwierdzenia opracowania pn.: "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka".
18.11.2019 09:33:15 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
18.11.2019 09:32:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
18.11.2019 09:32:16 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
18.11.2019 09:31:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
15.11.2019 14:42:00 Marta Zielak Usunięto artykuł Arkadiusz Boruszewski- Zastępca Wójta Gminy z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:41:50 Marta Zielak Usunięto artykuł Teresa Rutkowska - Sekretarz Gminy z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:41:36 Marta Zielak Usunięto artykuł Małgorzata Salamandra- Skarbnik Gminy z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:41:13 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
15.11.2019 14:41:02 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:40:53 Marta Zielak Usunięto artykuł Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Regina Wypych z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:40:44 Marta Zielak Usunięto artykuł P.O Sekretarza Gminy- Teresa Rutkowska z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:40:35 Marta Zielak Usunięto artykuł Zastępca wójta Gminy, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Arkadiusz Boruszewski z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:40:24 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 14:40:12 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek z kategorii Kierownicy jednostek