menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Data Redaktor Zmiana
16.03.2020 13:33:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
13.03.2020 08:52:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z badań jakości wody
13.03.2020 08:52:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z badań jakości wody
06.03.2020 15:23:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza
06.03.2020 15:23:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza
04.03.2020 12:13:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert dot.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 r.
04.03.2020 12:12:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert dot.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 r.
02.03.2020 13:44:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.03.2020 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
02.03.2020 13:44:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.03.2020 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
24.02.2020 09:22:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN 0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej z GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 6, 5/1, 1 w miejscowości Mościska gm. Szczawin Kościelny
24.02.2020 09:22:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN 0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej z GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 6, 5/1, 1 w miejscowości Mościska gm. Szczawin Kościelny
20.02.2020 13:41:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 22 A Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym i trybu jej działania.
20.02.2020 13:41:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22 A Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym i trybu jej działania.
20.02.2020 12:16:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
20.02.2020 12:15:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
17.02.2020 14:03:12 Marta Zielak Edytowano artykuł Odpowiedź na interpelację dotyczącą zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
17.02.2020 14:02:17 Marta Zielak Edytowano artykuł Interpelacja dotycząca zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
17.02.2020 13:58:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odpowiedź na interpelację dotyczącą zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
17.02.2020 13:58:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na interpelację dotyczącą zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
17.02.2020 13:54:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja dotycząca zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
17.02.2020 13:53:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja dotycząca zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
11.02.2020 13:47:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XIX/2019
11.02.2020 13:40:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIX/2019
11.02.2020 13:39:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XVIII/2019
11.02.2020 13:32:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVIII/2019
11.02.2020 13:31:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XVII/2019
11.02.2020 13:23:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVII/2019
11.02.2020 13:22:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XVI/2019
11.02.2020 13:20:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVI/2019
11.02.2020 11:21:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków rekreacyjnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 54/7, 54/8 w miejscowości Budy Suserskie gm. Szczawin Kościelny.
11.02.2020 11:21:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków rekreacyjnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 54/7, 54/8 w miejscowości Budy Suserskie gm. Szczawin Kościelny.
11.02.2020 10:39:26 Marta Zielak Edytowano artykuł XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:20:34 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/110/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:20:10 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/109/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:19:11 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/108/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:18:51 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/107/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:18:28 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/106/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:18:07 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/105/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:17:45 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/104/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 10:04:59 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/103/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
10.02.2020 11:28:05 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
10.02.2020 11:23:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci napowietrznej elektroenergrtycznej SN 15 kV, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 141/4, 141/3, 141/7 w miejscowości Szczawin Kościelny gm. Szczawin Kościelny.
10.02.2020 11:22:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci napowietrznej elektroenergrtycznej SN 15 kV, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 141/4, 141/3, 141/7 w miejscowości Szczawin Kościelny gm. Szczawin Kościelny.
04.02.2020 09:35:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
04.02.2020 09:34:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
03.02.2020 11:30:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
03.02.2020 11:27:26 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
03.02.2020 08:46:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
03.02.2020 08:46:07 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
31.01.2020 09:47:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Plan Zamówień Publicznych na rok 2020