menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Data Redaktor Zmiana
19.01.2016 08:55:37 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 08:55:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 08:54:20 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
15.01.2016 11:31:37 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji "środowiskowej" dot. SUW w Szczawinie Kościelnym
15.01.2016 11:31:13 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji "środowiskowej" dot. SUW w Szczawinie Kościelnym
15.01.2016 09:28:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:28:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:27:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:27:41 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:27:32 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:27:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:27:12 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:27:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:26:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:26:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:26:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:26:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:26:07 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:26:03 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:59 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Deklaracja na podatek rolny z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:55 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:52 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Dane o nieruchomościach z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:49 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:45 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:42 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Dane o nieruchomościach rolnych z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:39 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Deklaracja na podatek leśny z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:34 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:29 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Dane o nieruchomościach leśnych z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
15.01.2016 09:25:22 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym z artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 14:39:54 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia dot. "przebudowy i rozbudowy SUW w Szczawinie Kościelnym"
14.01.2016 14:39:12 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia dot. "przebudowy i rozbudowy SUW w Szczawinie Kościelnym"
14.01.2016 14:31:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu 2 Obwieszczenia Wójta Gminy dot. "budowy studni głębinowej we wsi Łuszczanów"
14.01.2016 14:31:25 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł 2 Obwieszczenia Wójta Gminy dot. "budowy studni głębinowej we wsi Łuszczanów"
14.01.2016 11:13:25 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Opłata za wodę 2016
14.01.2016 11:13:02 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Opłata za wodę 2016
14.01.2016 11:12:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Opłata targowa 2016
14.01.2016 11:11:40 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Opłata targowa 2016
14.01.2016 11:11:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Podatek od środków transportowych 2016
14.01.2016 11:10:43 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych 2016
14.01.2016 11:10:15 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Podatek od środków transportowych 2016
14.01.2016 10:59:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:58:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dane o nieruchomościach leśnych do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:57:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:56:14 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Deklaracja na podatek leśny do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:52:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:43:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dane o nieruchomościach rolnych do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:40:46 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:39:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Deklaracja na podatek rolny do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:38:33 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016
14.01.2016 10:37:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dane o nieruchomościach do artykułu Wzory informacji i deklaracji o przedmiotach opodatkowania na podatek leśny, rolny i od nieruchomości 2016