menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
11.08.2022 15:22:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
11.08.2022 15:22:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
11.08.2022 15:22:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
11.08.2022 15:22:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
11.08.2022 15:22:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
11.08.2022 15:20:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
11.08.2022 11:44:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową obiektów towarzyszących w ramach zadania: Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach"
11.08.2022 11:44:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową obiektów towarzyszących w ramach zadania: Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach"
11.08.2022 08:10:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie dwóch słupów linii napowietrznej SN w celu powiązania linii średniego napięcia Gąbin- Szczawin [0020/27] z linią średniego napięcia Gąbin- Koszelew [0020/22] w msc. Modrzew, Krzymów oraz Przychód gm. Szczawin Kościelny"
11.08.2022 08:07:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN 15kV oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie dwóch słupów linii napowietrznej SN w celu powiązania linii średniego napięcia Gąbin- Szczawin [0020/27] z linią średniego napięcia Gąbin- Koszelew [0020/22] w msc. Modrzew, Krzymów oraz Przychód gm. Szczawin Kościelny"
09.08.2022 12:17:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 12:17:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 12:17:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 12:17:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 12:17:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 12:15:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 11:21:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 11:20:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 11:06:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 11:06:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
09.08.2022 10:56:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
08.08.2022 13:10:21 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
02.08.2022 13:25:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „TRĘBKI 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”
02.08.2022 13:24:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „TRĘBKI 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”
01.08.2022 14:14:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
01.08.2022 14:08:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
01.08.2022 14:06:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie termomodernizacji i gospodarki odpadami
01.08.2022 14:02:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie termomodernizacji i gospodarki odpadami
27.07.2022 10:22:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
27.07.2022 10:19:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
27.07.2022 10:01:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
27.07.2022 09:25:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
27.07.2022 09:21:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
27.07.2022 09:21:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
19.07.2022 12:34:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
14.07.2022 14:33:27 Marta Zielak Dodany załącznik Rozbudowa, remont i przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
14.07.2022 12:41:57 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu” do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
13.07.2022 12:13:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie Poprawy Efektywności Energetycznej - Dywersyfikacja Źródeł Energii - Zmieniajmy Gminy Na Lepsze
11.07.2022 14:10:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
11.07.2022 14:09:37 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
11.07.2022 14:08:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
11.07.2022 08:02:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
07.07.2022 09:11:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
07.07.2022 09:11:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
06.07.2022 09:18:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
06.07.2022 09:17:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
06.07.2022 09:08:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
06.07.2022 09:08:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
06.07.2022 09:08:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu
06.07.2022 09:08:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu