menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
04.04.2023 12:41:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
04.04.2023 11:56:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
04.04.2023 11:54:59 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
04.04.2023 11:54:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
04.04.2023 11:54:09 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
04.04.2023 11:53:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
04.04.2023 09:44:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa sieci elektoenergetycznych niskiego napięcia nN 0,4 kV na dz. ew. nr 91/10, 91/14, 91/15, 92/4, 92/5, 92/6, 107/1 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
04.04.2023 09:44:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa sieci elektoenergetycznych niskiego napięcia nN 0,4 kV na dz. ew. nr 91/10, 91/14, 91/15, 92/4, 92/5, 92/6, 107/1 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
04.04.2023 09:44:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa sieci elektoenergetycznych niskiego napięcia nN 0,4 kV na dz. ew. nr 91/10, 91/14, 91/15, 92/4, 92/5, 92/6, 107/1 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
04.04.2023 09:44:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. "Budowa sieci elektoenergetycznych niskiego napięcia nN 0,4 kV na dz. ew. nr 91/10, 91/14, 91/15, 92/4, 92/5, 92/6, 107/1 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
29.03.2023 09:15:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 09:15:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 09:13:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 19 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz wzoru legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawinie Kościelnym
29.03.2023 09:13:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz wzoru legitymacji służbowej członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawinie Kościelnym
29.03.2023 09:11:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 18b/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowośći dotyczących projektu "Plastusiowy Plac zabaw - budowa obiektu małej infrastruktury w Szczawinie Kościelnym" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
29.03.2023 09:10:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18b/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowośći dotyczących projektu "Plastusiowy Plac zabaw - budowa obiektu małej infrastruktury w Szczawinie Kościelnym" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
29.03.2023 09:03:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 18a/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia.
29.03.2023 09:03:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18a/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start", wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia.
29.03.2023 08:56:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:55:48 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:55:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:55:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:37:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
29.03.2023 08:37:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
29.03.2023 08:35:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
29.03.2023 08:35:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
29.03.2023 08:34:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:33:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:30:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Koscielny na 2018 rok.
29.03.2023 08:30:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Koscielny na 2018 rok.
29.03.2023 08:26:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:26:18 Marta Zielak Usunięto artykuł Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok. z kategorii Zarządzenia 2018r.
29.03.2023 08:25:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:25:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
29.03.2023 08:23:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 12/2018 Wójt Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
29.03.2023 08:23:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 12/2018 Wójt Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
28.03.2023 13:05:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
28.03.2023 13:04:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
28.03.2023 13:03:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
28.03.2023 11:26:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
28.03.2023 11:25:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
28.03.2023 11:25:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
28.03.2023 10:23:10 Marta Zielak Edytowano artykuł ZAWIDOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gminy Szczawin Kościelny".
28.03.2023 10:19:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIDOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gminy Szczawin Kościelny".
28.03.2023 10:19:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIDOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gminy Szczawin Kościelny".
27.03.2023 10:06:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
27.03.2023 10:05:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suserz.
24.03.2023 12:34:00 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja w sprawie odbioru śmieci z terenu naszej gminy.
24.03.2023 12:33:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie odbioru śmieci z terenu naszej gminy.
24.03.2023 12:28:17 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Interpelacja w sprawie odbioru śmieci z terenu naszej gminy.