menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
21.07.2017 14:22:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów - Jesionka
21.07.2017 14:22:32 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów - Jesionka
14.07.2017 08:52:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Konkurs ,,Pokaż jak segregujesz”
11.07.2017 08:51:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 10.07.2017r.
11.07.2017 08:50:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 10.07.2017r.
07.07.2017 11:50:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gołas
07.07.2017 11:49:58 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gołas
16.06.2017 12:12:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
16.06.2017 12:08:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
16.06.2017 12:06:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
16.06.2017 12:05:02 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Kierownik GOPS- Zofia Korycka z kategorii Kierownicy jednostek
16.06.2017 11:56:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
16.06.2017 11:54:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
16.06.2017 11:44:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
16.06.2017 11:14:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
16.06.2017 11:06:12 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
16.06.2017 11:04:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Grażyna Katarzyna Kiełbasa
16.06.2017 11:04:15 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Grażyna Katarzyna Kiełbasa
16.06.2017 11:02:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
16.06.2017 11:01:01 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
16.06.2017 11:00:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
16.06.2017 09:46:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Głogulski Mariusz
16.06.2017 09:45:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
16.06.2017 09:44:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
16.06.2017 09:41:58 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Sobański Janusz
16.06.2017 09:41:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
16.06.2017 09:40:43 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
16.06.2017 09:40:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
16.06.2017 09:39:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radna Stępniak Barbara
16.06.2017 09:34:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Kozłowski Marcin
16.06.2017 09:33:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Wujkowski Krzysztof
16.06.2017 09:29:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
16.06.2017 09:28:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Szymański Józef
16.06.2017 09:26:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Olejniczak Mirosław
16.06.2017 09:19:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Porosa Ireneusz
16.06.2017 09:18:48 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Radny Porosa Ireneusz
16.06.2017 09:18:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Radny Porosa Ireneusz
16.06.2017 09:17:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radna Osmolak Jolanta
16.06.2017 09:16:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Kowalczyk Jan
16.06.2017 09:15:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
13.06.2017 11:25:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Rejestr instytucji kultury
13.06.2017 11:25:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Rejestr instytucji kultury
13.06.2017 11:16:50 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVI/2017
13.06.2017 11:12:10 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVI/2017
13.06.2017 11:09:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:09:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:08:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:07:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:06:53 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:06:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.