menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
19.04.2011 13:40:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 07:25:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 07:25:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Przedmiar robót z artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 14:07:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiary i specyfikacja techniczna do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 14:07:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik wod-kan do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 14:06:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik co+kotłownia do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rys piętro do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rys Parter do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przekrój do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Szczegół do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:48:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Parter do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:47:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawartośc oprac do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:47:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Strona tytułowa do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:47:07 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Specyfikacja tech i odbioru robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:46:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opis zagospodarowanie do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:46:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:45:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opis-uzupełenieni do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:45:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja BHP do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:44:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Elewacje 2 do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:44:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Elewacje do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:44:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:43:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:43:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:41:36 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
25.03.2011 07:48:42 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Skarbnik
17.03.2011 13:12:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawiadomienia o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w projekcie Równy Start - zajecia korekcyjno- kompensacyjne
17.03.2011 13:11:12 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w projekcie Równy Start - zajecia korekcyjno- kompensacyjne
08.03.2011 12:29:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załaczniki 1-6 do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.03.2011 12:19:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ Równy start KK do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.03.2011 12:17:30 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.03.2011 11:37:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TS do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przez tre
08.03.2011 11:28:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MO do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Mały odkrywca własnych możliwości
08.03.2011 10:52:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przez tre
08.03.2011 10:47:33 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Mały odkrywca własnych możliwości
04.03.2011 13:29:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:29:12 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:29:09 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:28:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:28:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 13:28:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 12:38:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 12:37:12 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 12:19:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik - Unieważnienie postępowania do artykułu Unieważnienie postępowania
04.03.2011 12:18:08 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Unieważnienie postępowania
04.03.2011 09:47:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 09:47:37 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:22:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:20:55 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:20:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:19:24 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny