menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Data Redaktor Zmiana
17.05.2019 14:37:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 09:14:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
17.05.2019 09:13:13 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
13.05.2019 10:44:57 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Informacja za I kwartał 2019 roku
13.05.2019 10:44:02 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2019 do artykułu Informacja za I kwartał 2019 roku
13.05.2019 10:43:20 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja za I kwartał 2019 roku
13.05.2019 10:28:01 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:26:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:24:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:23:46 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:23:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Bilans zbiorczy za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:22:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:22:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 10:19:33 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 08:10:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie - Filii w Szczawinie Kościelnym do artykułu Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie - Filii w Szczawinie Kościelnym
13.05.2019 08:10:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie - Filii w Szczawinie Kościelnym
10.05.2019 15:58:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwrtalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepod Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwrtalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2019 roku
10.05.2019 15:54:18 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwrtalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2019 roku
10.05.2019 10:35:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku do artykułu
10.05.2019 10:35:26 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
10.05.2019 10:33:02 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach
10.05.2019 10:31:52 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach
10.05.2019 10:31:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach
10.05.2019 10:30:23 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach
09.05.2019 15:44:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję - o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.05.2019 15:44:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja i odpowiedź na petycję - o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.05.2019 15:44:06 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.05.2019 15:43:16 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
07.05.2019 09:11:41 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 200/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 09:10:57 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 200/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 09:05:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 185/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Szczawin Kościelny
07.05.2019 09:04:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 185/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Szczawin Kościelny
29.04.2019 14:39:37 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Pł.127.2019 z dnia 17.04.2019r.
29.04.2019 14:38:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.127.2019 z dnia 17.04.2019r.
29.04.2019 14:38:13 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Uchwała Nr Pł.127.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. z kategorii
29.04.2019 14:38:03 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł
29.04.2019 14:36:24 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł
29.04.2019 14:33:58 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu
29.04.2019 14:33:31 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
29.04.2019 11:51:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Petycja protestu mieszkańców w sprawie planowanej budowie bioelektrowni oraz kolejnym fermom drobiu
29.04.2019 11:51:07 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja protestu mieszkańców w sprawie planowanej budowie bioelektrowni oraz kolejnym fermom drobiu
29.04.2019 11:50:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Petycja o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
29.04.2019 11:49:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
29.04.2019 11:47:21 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Petycja o wstrzymanie budowy biogazowni elektrycznej w miejscowości Gorzewo Kolonia
29.04.2019 11:46:16 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja o wstrzymanie budowy biogazowni elektrycznej w miejscowości Gorzewo Kolonia
26.04.2019 16:08:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 26 kwietnia 2019r.
26.04.2019 16:08:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 26 kwietnia 2019r.
23.04.2019 13:35:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Szczawin Kościelny za rok 2018
23.04.2019 13:35:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Szczawin Kościelny za rok 2018
23.04.2019 13:32:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2019 roku