menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
13.08.2019 13:54:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kurnika do chowu kurcząt brojlerów o lioczbie stanowisk 75 000 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzewo Kolonia
13.08.2019 11:38:48 Marta Zielak Dodany załącznik Wybory do Sejmu i Senatu 2019 do artykułu Opublikowanie zarządzenia w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP i wyciąg z obwieszczenia o okręgu wyborczym
13.08.2019 11:37:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Opublikowanie zarządzenia w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP i wyciąg z obwieszczenia o okręgu wyborczym
07.08.2019 09:05:13 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr 64 do artykułu XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 05.08.2019 r.
07.08.2019 09:02:36 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XI/64/19 do artykułu XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 05.08.2019 r.
05.08.2019 11:18:07 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 60/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.07.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019
05.08.2019 11:17:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.07.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019
05.08.2019 11:13:27 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 59/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
05.08.2019 11:12:32 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
05.08.2019 11:11:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
05.08.2019 11:06:22 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 58/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
05.08.2019 11:05:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
05.08.2019 11:01:28 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 56/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 56/2019 Wójya Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
05.08.2019 10:56:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2019 Wójya Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
05.08.2019 10:42:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
05.08.2019 10:41:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
05.08.2019 10:29:16 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019
05.08.2019 10:28:42 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019
05.08.2019 10:20:20 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 53/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
05.08.2019 10:14:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
05.08.2019 09:49:39 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr52/2019 do artykułu Zarządzenie Nr52/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
05.08.2019 09:47:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr52/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
05.08.2019 09:11:51 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 51/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
05.08.2019 09:11:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
05.08.2019 08:49:05 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30.04.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2019 roku
05.08.2019 08:48:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30.04.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2019 roku
05.08.2019 08:39:03 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 25/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
05.08.2019 08:37:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
01.08.2019 16:01:19 Marta Zielak Usunięty załącznik Zaproszenie z artykułu XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 05.08.2019 r.
01.08.2019 16:01:08 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 05.08.2019 r.
01.08.2019 16:01:05 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 05.08.2019 r.
01.08.2019 16:00:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 05.08.2019 r.
30.07.2019 10:12:10 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Szczawinie Kościelnym
30.07.2019 10:11:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Szczawinie Kościelnym
29.07.2019 09:08:58 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 63 do artykułu X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
29.07.2019 09:08:21 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania nr 63 na X Sesji do artykułu X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
29.07.2019 09:07:31 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 62 do artykułu X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
29.07.2019 09:05:58 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania nr 62 na X Sesji do artykułu X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
25.07.2019 14:37:23 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 24/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.04.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
25.07.2019 14:36:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.04.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
25.07.2019 14:23:38 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 162 do artykułu Zarządzenie Nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego
25.07.2019 14:22:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego
25.07.2019 13:20:19 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.03.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
25.07.2019 13:19:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.03.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
25.07.2019 13:11:53 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2019 do artykułu Zarządenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.03.2019 r w sprawie obsługi folderu SPAM, na poczcie elektronicznej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 13:10:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.03.2019 r w sprawie obsługi folderu SPAM, na poczcie elektronicznej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 13:03:53 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 z dnia 31.12.2015 r w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 13:03:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 z dnia 31.12.2015 r w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 12:33:20 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydania pism i decyzji w imieniu Wójta Gminy Szczawin Kościelny
25.07.2019 12:32:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydania pism i decyzji w imieniu Wójta Gminy Szczawin Kościelny