menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
20.02.2015 12:45:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zaproszenie i sesja do artykułu I sesja Rady Gminy szczawin Kościelny 28.11.2014
20.02.2015 12:45:03 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł I sesja Rady Gminy szczawin Kościelny 28.11.2014
20.02.2015 12:09:41 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł I sesja Rady Gminy szczawin Kościelny 28.11.2014
20.02.2015 12:01:48 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I sesja Rady Gminy szczawin Kościelny 28.11.2014
11.02.2015 14:00:37 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie HelenówTrębski
11.02.2015 14:00:02 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Obwieszczenie HelenówTrębski
11.02.2015 13:57:19 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie HelenówTrębski
10.02.2015 13:17:37 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie naboru: Animator obiektu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Szczawinie Kościelnym.
09.02.2015 11:03:07 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego
05.02.2015 10:48:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
05.02.2015 10:46:37 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Obwieszczenie z kategorii Ogłoszenia
05.02.2015 10:46:30 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
02.02.2015 14:44:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
02.02.2015 14:43:29 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
02.02.2015 14:42:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
02.02.2015 11:04:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 11:03:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wykaz godzin na 2015 r do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 11:03:28 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Wykaz godfzin na 2015 z artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 11:03:07 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wykaz godfzin na 2015 do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 11:02:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 3 do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 10:59:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 2 do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 10:59:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 1 do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
02.02.2015 10:58:22 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2015
29.01.2015 10:42:25 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi za 2014 rok
29.01.2015 10:42:02 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi za 2014 rok
29.01.2015 10:34:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
29.01.2015 10:33:39 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
21.01.2015 12:33:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Obwieszczenie Wola Trębska do artykułu Obwieszczenie Wola Trębska
21.01.2015 12:32:56 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wola Trębska
16.01.2015 10:36:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór oferty i wzór umowy do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
16.01.2015 10:34:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
16.01.2015 10:33:29 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
09.01.2015 13:56:52 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:56:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:56:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:56:22 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:56:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:56:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:55:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:55:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:55:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:55:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:44:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
09.01.2015 13:43:27 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2015 r
08.01.2015 11:17:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o inwestycji celu publicznego
08.01.2015 11:17:20 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o inwestycji celu publicznego
07.01.2015 13:52:49 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Głogulski Mariusz
07.01.2015 13:52:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
07.01.2015 13:51:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
07.01.2015 13:51:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Głogulski Mariusz