menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
09.05.2024 10:09:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
09.05.2024 10:02:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
09.05.2024 10:01:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
09.05.2024 10:00:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
09.05.2024 09:59:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
09.05.2024 08:47:44 Marta Zielak Edytowano artykuł
09.05.2024 08:47:28 Marta Zielak Edytowano artykuł
09.05.2024 08:39:22 Marta Zielak Edytowano artykuł
09.05.2024 08:38:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
09.05.2024 08:14:12 Marta Zielak Edytowano artykuł
08.05.2024 15:07:10 Marta Zielak Edytowano artykuł
08.05.2024 15:06:30 Marta Zielak Edytowano artykuł
08.05.2024 15:05:10 Marta Zielak Edytowano artykuł
08.05.2024 14:56:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
07.05.2024 10:06:57 Marta Zielak Edytowano artykuł I SESJA RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
07.05.2024 10:04:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł I SESJA RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
06.05.2024 14:27:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o powołaniu Składu Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Płocku
06.05.2024 14:26:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o powołaniu Składu Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Płocku
06.05.2024 13:30:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 13:30:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 13:30:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 13:30:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 13:30:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 13:29:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 13:29:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe za 2023 rok
06.05.2024 08:23:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko fizjoterapeuty w Gminnym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Gorzewie Kolonii
06.05.2024 08:23:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko fizjoterapeuty w Gminnym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Gorzewie Kolonii
30.04.2024 13:20:01 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu I Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.05.2024r.
30.04.2024 13:19:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł I Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.05.2024r.
30.04.2024 13:14:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z dwunastoma naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 każdy i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb suszarni zboża oraz budynku inwentarskiego na działce o nr ewid. 60 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat Gostyniński , województwo mazowieckie”
30.04.2024 13:14:10 Marta Zielak Usunięto artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z dwunastoma naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 każdy i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb suszarni zbo
30.04.2024 13:12:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
30.04.2024 13:12:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
30.04.2024 13:12:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z dwunastoma naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 każdy i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb suszarni zboża oraz budynku inwentarskiego na działce o nr ewid. 60 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat Gostyniński , województwo mazowieckie”
30.04.2024 13:11:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 3/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z dwunastoma naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 każdy i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb suszarni zboża oraz budynku inwentarskiego na działce o nr ewid. 60 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat Gostyniński , województwo mazowieckie”
30.04.2024 13:10:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 3/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z dwunastoma naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 każdy i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb suszarni zboża oraz budynku inwentarskiego na działce o nr ewid. 60 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat Gostyniński , województwo mazowieckie”
29.04.2024 15:35:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na jedno stanowisko fizjoterapeuty w Gminnym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gorzewie Kolonii
29.04.2024 15:34:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na jedno stanowisko fizjoterapeuty w Gminnym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gorzewie Kolonii
29.04.2024 08:16:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
29.04.2024 08:16:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
29.04.2024 08:15:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Załączniki do UCHWAŁY NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
29.04.2024 08:15:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Załączniki do UCHWAŁY NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
29.04.2024 08:05:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
25.04.2024 15:23:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
25.04.2024 15:23:10 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
25.04.2024 15:22:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
24.04.2024 10:06:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
24.04.2024 10:05:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
19.04.2024 13:38:23 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko fizjoterapeuty w Gminnym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Gorzewie Kolonii - 4
19.04.2024 13:38:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko fizjoterapeuty w Gminnym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Gorzewie Kolonii - 4