menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
27.02.2023 07:59:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista osób uprawnionych – oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczawin Kościelny
24.02.2023 11:41:30 Marta Zielak Edytowano artykuł Transmisja XLVII SESJI RADY GMINY w Szczawinie Kościelnym
24.02.2023 11:40:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Transmisja XLVII SESJI RADY GMINY w Szczawinie Kościelnym
23.02.2023 12:37:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 12:37:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 12:33:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 12:32:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 08:25:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLVI/2022
23.02.2023 08:20:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLVI/2022
22.02.2023 11:07:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 11:07:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 11:07:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 11:07:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 10:45:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 10:44:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
21.02.2023 14:19:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:18:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:18:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:18:11 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:17:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:17:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:17:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:17:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:15:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:13:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:13:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:12:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:12:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:12:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:12:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:12:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:11:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 14:11:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
20.02.2023 08:43:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
17.02.2023 10:22:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
17.02.2023 10:22:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
14.02.2023 13:13:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafką pomiarową dla zasilenia dz. 88/1 oraz złączem rozdzielczym (KRSN) na dz. 9/8 w msc. Holendry Dobrowskie, gmina Szczawin Kościelny."
14.02.2023 13:13:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafką pomiarową dla zasilenia dz. 88/1 oraz złączem rozdzielczym (KRSN) na dz. 9/8 w msc. Holendry Dobrowskie, gmina Szczawin Kościelny."
10.02.2023 11:40:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 59, 88, 97 obręb Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
10.02.2023 11:40:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 59, 88, 97 obręb Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
10.02.2023 11:22:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 11:21:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 11:21:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 11:21:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 11:20:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
30.01.2023 13:55:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
30.01.2023 13:54:57 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
30.01.2023 13:54:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
30.01.2023 13:54:47 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
30.01.2023 13:54:36 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski