menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Data Redaktor Zmiana
04.12.2019 11:18:52 Marta Zielak Usunięto artykuł Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:44 Marta Zielak Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony P. Poż. oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
04.12.2019 11:18:30 Marta Zielak Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:21 Marta Zielak Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:11 Marta Zielak Usunięty załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z artykułu
03.12.2019 10:56:33 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja w interesie publicznym do artykułu Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
03.12.2019 10:56:07 Marta Zielak Usunięty załącznik Petycja w interesie publicznym z artykułu Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
03.12.2019 10:19:59 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja w interesie publicznym do artykułu Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
03.12.2019 10:19:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
02.12.2019 13:08:21 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 r. do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
02.12.2019 12:38:42 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie2 do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
27.11.2019 12:04:01 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
27.11.2019 12:01:33 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
27.11.2019 12:01:11 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
27.11.2019 12:00:26 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
27.11.2019 11:59:48 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
27.11.2019 11:59:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
27.11.2019 11:58:50 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
27.11.2019 11:58:04 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
27.11.2019 11:57:34 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
27.11.2019 11:56:46 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
27.11.2019 11:56:22 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
27.11.2019 11:55:37 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Barbara Stępniak
27.11.2019 11:55:14 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Barbara Stępniak
27.11.2019 11:54:23 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mariusz Głogulski
27.11.2019 11:51:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mariusz Głogulski
27.11.2019 11:08:40 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Jolanta Osmolak
27.11.2019 11:01:57 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Jolanta Osmolak
27.11.2019 10:48:08 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Ireneusz Porosa
27.11.2019 10:47:42 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Ireneusz Porosa
27.11.2019 10:47:08 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marian Ostrowski
27.11.2019 10:46:43 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marian Ostrowski
27.11.2019 10:45:38 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marcin Pewniak
27.11.2019 10:44:46 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marcin Pewniak
27.11.2019 10:43:43 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Józef Szymański
27.11.2019 10:43:16 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Józef Szymański
27.11.2019 10:17:25 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marek Wypych
27.11.2019 10:17:00 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Marek Wypych
27.11.2019 10:09:41 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Janusz Sobański
27.11.2019 10:09:00 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Janusz Sobański
27.11.2019 10:00:57 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
27.11.2019 10:00:30 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
27.11.2019 09:51:42 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Krzysztof Wujkowski
27.11.2019 09:21:43 Marta Zielak Edytowano artykuł EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
26.11.2019 14:14:06 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
26.11.2019 09:21:13 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.11.2019 r.
26.11.2019 09:20:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.11.2019 r.
20.11.2019 08:12:32 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Odpowiedź na petycję dot. transakcji bezgotówkowych
20.11.2019 08:11:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na petycję dot. transakcji bezgotówkowych
20.11.2019 07:27:48 Marta Zielak Dodany załącznik Roczny Program na 2020 rok do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"