menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
09.01.2020 15:32:53 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/86/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:31:29 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:30:52 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:12:26 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/90/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 15:11:41 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/89/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 15:11:20 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/88/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 15:01:20 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/91/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:52:24 Marta Zielak Dodany załącznik załączniki Uchwała Nr XIX/92/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:50:41 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/92/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:28:11 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/93/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:14:07 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/94/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:12:12 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/95/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:10:58 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/96/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:09:39 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/98/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:09:17 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/99/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:08:44 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/102/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 11:27:11 Marta Zielak Edytowano artykuł Informacja o opublikowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji XML oraz PDF na platformie ePUAP (na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym)
09.01.2020 11:23:45 Marta Zielak Edytowano artykuł Informacja o opublikowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji XML oraz PDF na platformie ePUAP (na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym)
09.01.2020 11:22:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o opublikowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji XML oraz PDF na platformie ePUAP (na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym)
09.01.2020 11:14:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 11:14:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 11:13:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 11:13:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 11:13:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 11:02:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zasady segregacji
09.01.2020 10:59:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Deklaracja niezamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:59:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Deklaracja niezamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:58:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:57:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:55:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 10:53:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 10:53:23 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/102/19 do artykułu Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 10:52:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 10:47:36 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/101/19 do artykułu Uchwała Nr XIX/101/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r.w sprawie: dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
09.01.2020 10:47:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/101/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r.w sprawie: dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
09.01.2020 10:34:39 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/100/19 do artykułu Uchwała Nr XIX/100/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:34:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/100/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:31:45 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała XVIII/88/19 do artykułu Uchwała Nr XVIII/88/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.12.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 10:30:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/88/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.12.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:26:28 Marta Zielak Usunięto artykuł Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi z kategorii Gospodarka Odpadami
09.01.2020 09:24:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
08.01.2020 10:49:18 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 10:32:23 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/101/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 10:31:47 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/100/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 10:26:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze
08.01.2020 10:26:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze
02.01.2020 14:10:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.01.2020 14:10:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.01.2020 09:31:56 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała XIX/97/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r w sprawie: rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
31.12.2019 15:40:08 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.