menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
09.08.2023 09:48:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE NR 82/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU
09.08.2023 09:47:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 82/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU
09.08.2023 09:46:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP W SPRAWIE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
09.08.2023 09:46:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP W SPRAWIE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
04.08.2023 15:55:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny
02.08.2023 14:20:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
02.08.2023 14:19:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
02.08.2023 13:56:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców wsi Dobrów w sprawie zamontowania oświetlenia solarnego przy posesjach. w w/w miejscowości.
01.08.2023 13:27:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
01.08.2023 13:26:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
01.08.2023 09:09:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.08.2023 09:08:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.08.2023 09:07:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.08.2023 09:07:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.08.2023 09:07:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
31.07.2023 15:17:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr. 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
31.07.2023 15:16:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr. 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
31.07.2023 15:16:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr. 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
25.07.2023 14:29:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Trębski o mocy do 5 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr. 10/1 obręb 0010 Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
25.07.2023 14:28:19 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Trębski o mocy do 5 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr. 10/1 obręb 0010 Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
20.07.2023 10:46:16 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja mieszkańców wsi Dobrów w sprawie zamontowania oświetlenia solarnego przy posesjach. w w/w miejscowości.
20.07.2023 10:46:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców wsi Dobrów w sprawie zamontowania oświetlenia solarnego przy posesjach. w w/w miejscowości.
20.07.2023 10:46:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja mieszkańców wsi Dobrów w sprawie zamontowania oświetlenia solarnego przy posesjach. w w/w miejscowości.
20.07.2023 10:45:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja mieszkańców wsi Dobrów w sprawie zamontowania oświetlenia solarnego przy posesjach. w w/w miejscowości.
18.07.2023 14:44:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
14.07.2023 14:25:57 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
14.07.2023 14:25:54 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
14.07.2023 14:25:53 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
14.07.2023 14:25:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
14.07.2023 14:25:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
14.07.2023 14:18:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 4/2023 z dnia 13.07.2023r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
14.07.2023 14:17:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 4/2023 z dnia 13.07.2023r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny.”
11.07.2023 09:41:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr instytucji kultury
11.07.2023 09:40:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Rejestr instytucji kultury
05.07.2023 09:53:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 3/2023 z dnia 04.07.2023r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gmina Szczawin Kościelny.”
05.07.2023 09:45:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 3/2023 z dnia 04.07.2023r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gmina Szczawin Kościelny.”
04.07.2023 12:36:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Suserz w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
04.07.2023 12:35:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Suserz w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
30.06.2023 10:00:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY I WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
28.06.2023 10:12:25 Marta Zielak Edytowano artykuł XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
28.06.2023 09:04:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
28.06.2023 09:04:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
27.06.2023 15:10:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:10:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:10:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:10:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:07:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:06:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:02:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
27.06.2023 15:01:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.