menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
23.03.2022 13:13:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:06:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
22.03.2022 15:12:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 15:11:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 15:10:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 15:09:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 08:30:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
22.03.2022 08:29:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
17.03.2022 11:04:29 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
17.03.2022 11:04:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
17.03.2022 11:04:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
17.03.2022 10:57:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
17.03.2022 10:57:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
14.03.2022 16:02:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.
14.03.2022 16:01:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.
14.03.2022 14:29:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ponowny otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
14.03.2022 14:28:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ponowny otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
14.03.2022 14:27:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ponowny otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
14.03.2022 14:17:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ponowny otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
14.03.2022 14:13:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ponowny otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
14.03.2022 14:07:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
14.03.2022 13:49:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja dotycząca Pomocy dla Ukrainy
14.03.2022 13:45:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja dotycząca Pomocy dla Ukrainy
14.03.2022 13:44:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja dotycząca Pomocy dla Ukrainy
14.03.2022 12:19:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pieryszew.
14.03.2022 12:15:00 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pieryszew.
14.03.2022 12:14:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pieryszew.
11.03.2022 12:41:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza oraz stanowisko w OSKP
11.03.2022 12:39:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza oraz stanowisko w OSKP
11.03.2022 12:38:42 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza oraz stanowisko w OSKP
08.03.2022 13:58:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.03.2022 13:50:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.03.2022 10:19:32 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
08.03.2022 10:18:26 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Szymański Józef
02.03.2022 15:46:52 Marta Zielak Dodany załącznik AUTOSAN H9-21 do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
02.03.2022 15:45:56 Marta Zielak Usunięty załącznik AUTOSAN H-9-21 z artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
02.03.2022 15:44:19 Marta Zielak Dodany załącznik AUTOSAN H-9-21 do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
02.03.2022 15:43:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
02.03.2022 15:41:37 Marta Zielak Dodany załącznik AUTOSAN A0909L do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
02.03.2022 15:38:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
02.03.2022 09:00:54 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
02.03.2022 09:00:32 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
02.03.2022 09:00:20 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa
02.03.2022 08:59:58 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
02.03.2022 08:59:28 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
02.03.2022 08:59:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
02.03.2022 08:58:58 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
02.03.2022 08:58:44 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
02.03.2022 08:58:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
02.03.2022 08:58:01 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Wujkowski Krzysztof