menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
Data Redaktor Zmiana
06.11.2023 09:22:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.01.2023 w sprawie powołamnia komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
03.11.2023 13:42:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:42:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:41:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:41:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:41:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:41:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:40:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:40:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:40:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:39:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
03.11.2023 13:38:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : budowę urządzeń wodnych - rowów otwartych wzdłuż drogi DW 574 wraz z przepustami, budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych i zbiorników retencyjnych, odbudowę rowu melioracyjnego "W", likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do gruntu, w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gm. Szczawin Kościelny
03.11.2023 13:38:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : budowę urządzeń wodnych - rowów otwartych wzdłuż drogi DW 574 wraz z przepustami, budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych i zbiorników retencyjnych, odbudowę rowu melioracyjnego "W", likwidację urządzeń wodnych - rowów przydrożnych oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do gruntu, w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gm. Szczawin Kościelny
03.11.2023 13:37:51 Marta Zielak Usunięto artykuł Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : budowę urządzeń wodnych - rowów otwartych wzdłuż drogi DW 574 wraz z przepustami, budowę wylotów kanalizacji des
03.11.2023 13:37:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
02.11.2023 12:48:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
31.10.2023 12:22:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie podpisów elektronicznych
31.10.2023 12:22:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie podpisów elektronicznych
31.10.2023 12:21:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja odrębna dot. cyberbezpieczeństwa
31.10.2023 12:21:02 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja odrębna dot. cyberbezpieczeństwa
31.10.2023 12:20:55 Marta Zielak Edytowano artykuł Petycja odrębna dot. cyberbezpieczeństwa
31.10.2023 12:19:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
31.10.2023 12:19:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
31.10.2023 11:34:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
31.10.2023 11:34:28 Marta Zielak Edytowano artykuł Informacja o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
31.10.2023 11:34:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
31.10.2023 11:33:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
31.10.2023 11:32:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
30.10.2023 15:42:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
27.10.2023 10:14:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja odrębna dot. cyberbezpieczeństwa
27.10.2023 10:14:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja odrębna dot. cyberbezpieczeństwa
24.10.2023 13:21:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:21:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:21:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:20:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:20:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:20:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:20:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:20:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:20:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:19:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:19:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:18:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:17:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:17:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:16:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
24.10.2023 13:14:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
20.10.2023 10:29:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na : ,,budowie wiaty garażowej , na działkach o nr. ew. 17/1 oraz 17/2 w miejscowości Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”.
20.10.2023 10:29:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na : ,,budowie wiaty garażowej , na działkach o nr. ew. 17/1 oraz 17/2 w miejscowości Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”.
17.10.2023 12:40:35 Marta Zielak Edytowano artykuł L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.