menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
04.04.2013 12:12:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 12:11:43 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Wniosek z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 12:11:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 12:11:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 09:00:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Zmiana w zakresie osad w planowanych do budowy oraz istniejących obiektach inwentarskiech przeznaczonej do chowu trzody chlewnej
04.04.2013 08:58:14 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zmiana w zakresie osad w planowanych do budowy oraz istniejących obiektach inwentarskiech przeznaczonej do chowu trzody chlewnej
04.04.2013 08:54:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Budowa obiektu inwentarskiego pzreznaczonego do chowu brojlerów kurzych oraz infrastruktury towarzyszącej
04.04.2013 08:53:20 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa obiektu inwentarskiego pzreznaczonego do chowu brojlerów kurzych oraz infrastruktury towarzyszącej
04.04.2013 08:49:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Szczawinek
04.04.2013 08:46:04 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Szczawinek
04.04.2013 08:31:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Adamów
04.04.2013 08:19:31 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Adamów
29.03.2013 07:26:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu
29.03.2013 07:26:11 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
27.03.2013 12:56:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja do artykułu
27.03.2013 12:56:14 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja z artykułu
27.03.2013 11:52:19 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
27.03.2013 11:50:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja do artykułu
27.03.2013 11:49:54 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.03.2013 10:06:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Lista rankingowa do artykułu Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
26.03.2013 10:05:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
26.03.2013 08:29:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie o spełnieniu kryteriów fomrmalnych do artykułu Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. rozliczania środków Unijnych
26.03.2013 08:14:54 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. rozliczania środków Unijnych
25.03.2013 11:22:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rejestr do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
25.03.2013 11:22:21 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Rejestr z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
25.03.2013 11:22:15 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
15.03.2013 12:40:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty do artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.03.2013 12:39:32 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.03.2013 08:59:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu
13.03.2013 15:33:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu
13.03.2013 15:29:42 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
12.03.2013 11:22:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.03.2013 10:03:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
08.03.2013 09:57:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik WPF do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
07.03.2013 13:19:14 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1 z kategorii Ogłoszenia
07.03.2013 13:01:00 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1
07.03.2013 12:55:53 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1
07.03.2013 12:55:28 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1
07.03.2013 12:38:00 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu
07.03.2013 12:30:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu
07.03.2013 12:22:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
05.03.2013 09:56:52 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór oferty, umowy, sprawozdania do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
05.03.2013 09:50:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
05.03.2013 09:29:19 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
05.03.2013 09:29:05 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
04.03.2013 13:26:03 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
04.03.2013 13:16:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
04.03.2013 13:14:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
04.03.2013 13:13:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
04.03.2013 12:55:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów