menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
12.11.2020 12:29:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu zgloszenie zamiaru usuniecia drzew
12.11.2020 12:29:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł zgloszenie zamiaru usuniecia drzew
12.11.2020 12:28:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie zaświadczenia
12.11.2020 12:28:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zaświadczenia
12.11.2020 12:27:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
12.11.2020 12:27:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
12.11.2020 12:26:07 Marta Zielak Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
12.11.2020 12:25:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
12.11.2020 12:25:22 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
12.11.2020 12:24:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wycinkę drzew
12.11.2020 12:24:08 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o wycinkę drzew
12.11.2020 12:11:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
12.11.2020 12:10:53 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
12.11.2020 12:10:26 Marta Zielak Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
12.11.2020 11:46:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
12.11.2020 11:08:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 262, 281, 277, 39/2, 53/3 obręb Helenów Suserski i na działkach ew. 56/1, 303, 304, 56/2, 53, 57 obręb Holendry gmina Szczawin Kościelny"
12.11.2020 11:07:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 262, 281, 277, 39/2, 53/3 obręb Helenów Suserski i na działkach ew. 56/1, 303, 304, 56/2, 53, 57 obręb Holendry gmina Szczawin Kościelny"
10.11.2020 10:58:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny"
10.11.2020 10:58:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny"
06.11.2020 10:31:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.11.2020 r.
06.11.2020 10:31:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.11.2020 r.
05.11.2020 14:09:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
05.11.2020 14:07:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
05.11.2020 14:02:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
05.11.2020 13:14:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
05.11.2020 13:13:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
05.11.2020 12:08:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
05.11.2020 08:21:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kunki gm. Szczawin Kościelny dz. nr ew. 14 i 15"
05.11.2020 08:21:19 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kunki gm. Szczawin Kościelny dz. nr ew. 14 i 15"
05.11.2020 08:20:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gorzewo Kolonia gm. Szczawin Kościelny dz. nr ew. 53, 54, 55"
05.11.2020 08:19:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gorzewo Kolonia gm. Szczawin Kościelny dz. nr ew. 53, 54, 55"
05.11.2020 08:17:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolenta gm. Szczawin Kościelny dz. nr ew. 69, 70/2"
05.11.2020 08:17:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolenta gm. Szczawin Kościelny dz. nr ew. 69, 70/2"
03.11.2020 13:42:35 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
03.11.2020 13:41:47 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
30.10.2020 09:22:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
30.10.2020 09:22:04 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
29.10.2020 12:56:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
29.10.2020 10:38:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie remontu oraz modernizacji Pałacu
29.10.2020 09:48:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
29.10.2020 09:47:48 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
27.10.2020 11:45:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej na dz. o nr ew. 11/29 obręb 006 PGR Trębki w miejscowości Trębki
27.10.2020 11:45:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej na dz. o nr ew. 11/29 obręb 006 PGR Trębki w miejscowości Trębki
22.10.2020 08:22:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny"
22.10.2020 08:22:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie p.n. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny"
22.10.2020 08:16:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
16.10.2020 10:38:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
15.10.2020 12:12:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych - elektrowni słonecznych wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid: 139/4 obręb ewid. 0039 Szczawin Kościelny, w miejscowości Szczawin Kościelny"
15.10.2020 12:11:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych - elektrowni słonecznych wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid: 139/4 obręb ewid. 0039 Szczawin Kościelny, w miejscowości Szczawin Kościelny"
15.10.2020 12:11:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych - elektrowni słonecznych wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid: 139/4 obręb ewid. 0039 Szczawin Kościelny, w miejscowości Szczawin Kościelny"