menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Data Redaktor Zmiana
17.02.2020 12:53:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja dotycząca zamontowania na określonym odcinku ulicy Kutnowskiej oświetlenia ulicznego
11.02.2020 12:47:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XIX/2019
11.02.2020 12:40:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIX/2019
11.02.2020 12:39:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XVIII/2019
11.02.2020 12:32:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVIII/2019
11.02.2020 12:31:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XVII/2019
11.02.2020 12:23:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVII/2019
11.02.2020 12:22:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XVI/2019
11.02.2020 12:20:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XVI/2019
11.02.2020 10:21:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków rekreacyjnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 54/7, 54/8 w miejscowości Budy Suserskie gm. Szczawin Kościelny.
11.02.2020 10:21:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków rekreacyjnych, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 54/7, 54/8 w miejscowości Budy Suserskie gm. Szczawin Kościelny.
11.02.2020 09:39:26 Marta Zielak Edytowano artykuł XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:20:34 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/110/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:20:10 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/109/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:19:11 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/108/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:18:51 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/107/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:18:28 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/106/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:18:07 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/105/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:17:45 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/104/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
11.02.2020 09:04:59 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XX/103/20 do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
10.02.2020 10:28:05 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
10.02.2020 10:23:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci napowietrznej elektroenergrtycznej SN 15 kV, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 141/4, 141/3, 141/7 w miejscowości Szczawin Kościelny gm. Szczawin Kościelny.
10.02.2020 10:22:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci napowietrznej elektroenergrtycznej SN 15 kV, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 141/4, 141/3, 141/7 w miejscowości Szczawin Kościelny gm. Szczawin Kościelny.
04.02.2020 08:35:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
04.02.2020 08:34:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
03.02.2020 10:30:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
03.02.2020 10:27:26 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
03.02.2020 07:46:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
03.02.2020 07:46:07 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
31.01.2020 08:47:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Plan Zamówień Publicznych na rok 2020
31.01.2020 08:47:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Plan Zamówień Publicznych na rok 2020
30.01.2020 11:04:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/ 2020 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym - w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
30.01.2020 11:00:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/ 2020 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym - w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
30.01.2020 10:09:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogram na 2020 rok
30.01.2020 10:08:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Harmonogram na 2020 rok
29.01.2020 13:19:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
29.01.2020 13:18:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot: zmiany uchwał
29.01.2020 11:56:42 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 11:56:26 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 11:56:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 11:55:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 10:01:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
29.01.2020 10:01:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
29.01.2020 10:00:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
29.01.2020 10:00:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
24.01.2020 13:09:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
24.01.2020 13:08:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
24.01.2020 13:07:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
24.01.2020 13:05:57 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
23.01.2020 14:19:53 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.