menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
02.02.2016 10:56:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:33:27 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:30:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:29:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:29:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:28:40 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:27:15 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:26:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
29.01.2016 10:07:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.01.2016 10:07:15 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.01.2016 10:00:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:59:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Objaśnienia do WPF Gminy Szczawin Kościelny na lata 2016-2026 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:58:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2016-2026 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:50:45 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:49:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:47:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016r do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:45:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dotacje podmiotowe w 2016r do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:44:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:43:05 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:35:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:33:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:32:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wydatki 2016 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:31:34 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dochody 2016 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:30:41 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:29:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:28:05 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
28.01.2016 14:34:05 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego we wsi Szczawin Borowy Wieś
28.01.2016 14:32:17 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego we wsi Szczawin Borowy Wieś
28.01.2016 10:19:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. podjęte na XII sesji, w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
28.01.2016 10:18:46 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. podjęte na XII sesji, w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
28.01.2016 09:28:48 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
27.01.2016 12:26:38 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
19.01.2016 12:58:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczawin Kościelny na lata 2015-2032
19.01.2016 12:57:20 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczawin Kościelny na lata 2015-2032
19.01.2016 11:21:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór oferty i umowy do artykułu Gmina Szczawin Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
19.01.2016 11:19:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie do artykułu Gmina Szczawin Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
19.01.2016 11:17:54 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Gmina Szczawin Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
19.01.2016 10:31:14 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół XII/2015
19.01.2016 09:47:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół XII/2015
19.01.2016 09:29:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:28:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:27:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:27:36 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:27:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:26:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:16:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:15:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:14:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:14:01 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.
19.01.2016 09:13:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2015 r.