menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
04.04.2018 14:20:46 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
04.04.2018 14:15:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
04.04.2018 14:15:26 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
04.04.2018 14:15:11 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
04.04.2018 14:08:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
04.04.2018 14:08:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
04.04.2018 14:08:12 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
04.04.2018 14:07:44 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
04.04.2018 13:58:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2018 roku
04.04.2018 13:33:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2018 roku
04.04.2018 13:14:21 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018r.
04.04.2018 13:14:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018r.
04.04.2018 13:13:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018r.
04.04.2018 13:13:34 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018r.
04.04.2018 12:25:34 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Pł.117.2018 z dnia 29.03.2018r.
04.04.2018 12:23:53 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.117.2018 z dnia 29.03.2018r.
04.04.2018 08:50:14 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 27.03.2018r.
04.04.2018 08:49:54 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 27.03.2018r.
28.03.2018 13:34:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 27.03.2018r.
28.03.2018 13:34:02 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 27.03.2018r.
28.03.2018 13:31:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 26.03.2018r.
28.03.2018 13:30:01 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 26.03.2018r.
22.03.2018 13:22:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 16.03.2018r.
22.03.2018 13:22:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 16.03.2018r.
16.03.2018 07:34:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
16.03.2018 07:33:54 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
07.03.2018 13:35:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 02.03.2018r.
07.03.2018 13:34:49 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 02.03.2018r.
06.03.2018 08:30:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIII/2018
06.03.2018 08:30:08 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/2018
06.03.2018 07:48:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:46:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:46:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:46:05 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:45:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:44:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:44:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:44:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:43:36 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:42:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:41:23 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
06.03.2018 07:32:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł XXXIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.01.2018r.
23.02.2018 07:47:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 56/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Szczawin Kościelny”.
23.02.2018 07:46:45 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 56/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Szczawin Kościelny”.
21.02.2018 06:38:12 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 07.02.2018r.
21.02.2018 06:37:53 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 07.02.2018r.
15.02.2018 06:37:34 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy - manager/kierownik ośrodka agroturystycznego
15.02.2018 06:37:17 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Oferta pracy - manager/kierownik ośrodka agroturystycznego
14.02.2018 14:23:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty
14.02.2018 14:23:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty