menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Data Redaktor Zmiana
21.06.2023 14:52:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
21.06.2023 10:08:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLVIII/2023
21.06.2023 10:07:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLVIII/2023
21.06.2023 10:07:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLVII/2023
21.06.2023 10:05:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLVII/2023
20.06.2023 11:41:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Transmisja XLIX SESJI RADY GMINY w Szczawinie Kościelnym
19.06.2023 14:19:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
19.06.2023 14:18:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
16.06.2023 14:07:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
16.06.2023 14:07:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
15.06.2023 15:29:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2023 rok deficytu budżetu”
14.06.2023 12:23:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
14.06.2023 12:23:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
14.06.2023 12:22:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
13.06.2023 10:58:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
13.06.2023 10:58:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.06.2023 r.
13.06.2023 10:55:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
13.06.2023 10:55:22 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
13.06.2023 10:54:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
13.06.2023 10:54:15 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
13.06.2023 10:54:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
13.06.2023 10:54:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
13.06.2023 10:53:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 19.06.2023 r.
06.06.2023 15:28:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
06.06.2023 15:19:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
06.06.2023 15:02:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz
06.06.2023 14:57:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska
06.06.2023 14:52:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
06.06.2023 14:44:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor SP Urszula Koniarek
06.06.2023 14:36:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
06.06.2023 14:35:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Podinspektor w Gminie Szczawin Kościelny Marta Adamska
06.06.2023 13:08:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 13:08:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 13:08:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 13:07:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 13:07:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 13:06:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 13:06:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Swoboda
06.06.2023 11:03:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Roman Wojciechowski
06.06.2023 11:02:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
06.06.2023 10:46:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od 26+625 do 29+625 na odcinku od Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny".
06.06.2023 10:45:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od 26+625 do 29+625 na odcinku od Budy Kaleńskie do m. Kaleń, na terenie gminy Szczawin Kościelny".
05.06.2023 15:21:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny
05.06.2023 12:34:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gmina Szczawin Kościelny."
05.06.2023 12:33:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 13+070 do 14+581 na terenie m. Waliszew, gmina Szczawin Kościelny."
02.06.2023 12:26:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia dnia woolnego od pracy dla pracowników Urzedu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
02.06.2023 12:24:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia dnia woolnego od pracy dla pracowników Urzedu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
02.06.2023 10:07:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2022 rok
02.06.2023 10:05:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2022 rok
01.06.2023 15:24:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2023 rok deficytu budżetu”