menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
23.07.2020 11:32:46 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję w sprawie zdalnego pomiaru temperatury ciała Interesantów. do artykułu Petycja w sprawie: zdalnego pomiaru temperatury ciała Interesantów
23.07.2020 11:23:22 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego do artykułu Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
23.07.2020 11:14:36 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/131/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy Szczawin kościelny na II półrocze 2020 roku. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 11:12:25 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/130/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finans XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 11:07:56 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/129/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 11:06:08 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/128/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 11:04:25 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/127/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 11:03:03 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/126/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Szczawinie Kościelnym, lokal nr 4. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 11:01:13 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/125/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Trębkach 12, lokal nr 12. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 10:59:22 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/124/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Trębkach 12, lokal 16. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 10:57:22 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/123/20 Rady Gminy z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczawin Kościelny. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 10:54:36 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/122/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycz XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 09:08:32 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/120/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawin Kościelny. do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 09:06:34 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/119/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjne XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 09:01:47 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/118/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020 do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:58:30 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/117/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2028 do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:56:06 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/116/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:53:48 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/115/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczawin Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:51:35 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny wotum zaufania do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:49:35 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku z artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:49:29 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XXII/115/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczawin kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok z artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:46:52 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/115/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczawin kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
23.07.2020 08:43:57 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku do artykułu XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.
22.07.2020 12:13:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W URZĘDZIE GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ.
22.07.2020 12:12:52 Marta Zielak Edytowano artykuł LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W URZĘDZIE GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ.
22.07.2020 12:12:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W URZĘDZIE GMINY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ.
17.07.2020 15:13:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:13:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:12:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:12:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:12:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:12:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:12:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 15:12:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 14:31:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 14:31:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 14:30:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXI/2020
17.07.2020 14:16:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XX/2020
17.07.2020 14:14:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XX/2020
17.07.2020 13:06:17 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
17.07.2020 13:05:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
16.07.2020 13:19:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
13.07.2020 08:41:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w II turze wyborów na Prezydenta RP
13.07.2020 08:40:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w II turze wyborów na Prezydenta RP