menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
09.01.2020 09:59:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Deklaracja niezamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:58:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:57:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:55:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 09:53:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 09:53:23 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/102/19 do artykułu Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 09:52:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
09.01.2020 09:47:36 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/101/19 do artykułu Uchwała Nr XIX/101/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r.w sprawie: dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
09.01.2020 09:47:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/101/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r.w sprawie: dokonania wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
09.01.2020 09:34:39 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/100/19 do artykułu Uchwała Nr XIX/100/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:34:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/100/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:31:45 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała XVIII/88/19 do artykułu Uchwała Nr XVIII/88/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.12.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:30:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/88/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.12.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 08:26:28 Marta Zielak Usunięto artykuł Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi z kategorii Gospodarka Odpadami
09.01.2020 08:24:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
08.01.2020 09:49:18 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 09:32:23 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/101/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 09:31:47 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/100/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 09:26:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze
08.01.2020 09:26:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze
02.01.2020 13:10:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.01.2020 13:10:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.01.2020 08:31:56 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała XIX/97/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r w sprawie: rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
31.12.2019 14:40:08 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
31.12.2019 14:38:09 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/97/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
27.12.2019 08:23:51 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko urzędnicze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:23:12 Marta Zielak Dodany załącznik klauzula zgody do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:22:20 Marta Zielak Dodany załącznik kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:21:26 Marta Zielak Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:20:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 13:12:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
23.12.2019 13:11:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
23.12.2019 11:54:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:54:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:54:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:54:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:31:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:31:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:31:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:31:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:30:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2019 11:51:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o Bazie Danych Odpadowych (BDO)
20.12.2019 11:50:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o Bazie Danych Odpadowych (BDO)
19.12.2019 13:30:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja po otwarciu ofert na przetarg nieograniczony pn.: " Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020"
19.12.2019 13:30:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja po otwarciu ofert na przetarg nieograniczony pn.: " Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020"
19.12.2019 08:17:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
19.12.2019 08:17:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
18.12.2019 14:34:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja po otwarciu ofert na przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
18.12.2019 14:34:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja po otwarciu ofert na przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
17.12.2019 14:27:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV (wymiana stanowiska słupowego), budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowa sieci kablowej elektoroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szfkami pomiarowymi."