menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
25.06.2019 12:35:20 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
25.06.2019 12:34:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
25.06.2019 12:33:24 Marta Zielak Dodany załącznik Kierownik GOSP Krzysztof Sarzała do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
25.06.2019 12:30:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
25.06.2019 12:29:28 Marta Zielak Dodany załącznik Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra do artykułu Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
25.06.2019 12:28:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
25.06.2019 12:27:32 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
25.06.2019 12:26:04 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
25.06.2019 12:19:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
25.06.2019 12:19:04 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Teresa Rutkowska do artykułu Sekretarz Gminy Teresa Rutkowska
25.06.2019 12:18:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy Teresa Rutkowska
25.06.2019 12:17:23 Marta Zielak Dodany załącznik Wójt Gminy Barbara Stępniak do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
25.06.2019 12:14:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Barbara Stępniak
25.06.2019 09:21:45 Marta Zielak Dodany załącznik Przewodniczący - Roman Wojciechowski do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Roman Wojciechowski
25.06.2019 09:17:13 Marta Zielak Edytowano artykuł Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 09:16:33 Marta Zielak Edytowano artykuł Z-ca Przewodniczącego Mariola Sarzała
25.06.2019 08:16:23 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska do artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:15:35 Marta Zielak Usunięty załącznik Radna Barbara Berlińska z artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:09:16 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:08:58 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska do artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:03:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:02:34 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Jan Kowalczyk do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 08:01:54 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Jan Kowalczyk - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 08:00:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 07:59:51 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Ireneusz Kowalczyk do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
25.06.2019 07:58:54 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Ireneusz Kowalczyk - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
25.06.2019 07:58:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Ireneusz Kowalczyk
25.06.2019 07:57:23 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Stanisław Radecki do artykułu Radny Stanisław Radecki
25.06.2019 07:56:22 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Stanisław Radecki - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Stanisław Radecki
25.06.2019 07:55:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Stanisław Radecki
25.06.2019 07:54:45 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała do artykułu Z-ca Przewodniczącego Mariola Sarzała
25.06.2019 07:54:03 Marta Zielak Usunięty załącznik Radna Mariola Sarzała - na rozpoczecie kadencji z artykułu Z-ca Przewodniczącego Mariola Sarzała
25.06.2019 07:53:55 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Z-ca Przewodniczącego Mariola Sarzała
25.06.2019 07:53:38 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała - na rozpoczecie kadencji do artykułu Z-ca Przewodniczącego Mariola Sarzała
25.06.2019 07:52:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Z-ca Przewodniczącego Mariola Sarzała
25.06.2019 07:51:54 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marian Ostrowski do artykułu Radny Marian Ostrowski
25.06.2019 07:51:07 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marian Ostrowski - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Marian Ostrowski
25.06.2019 07:50:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Marian Ostrowski
25.06.2019 07:49:38 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marek Wypych do artykułu Radny Marek Wypych
25.06.2019 07:48:22 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marek Wypych - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Marek Wypych
25.06.2019 07:47:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Marek Wypych
25.06.2019 07:47:01 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Artur Dzięcielewski do artykułu Radny Artur Dzięcielewski
25.06.2019 07:46:14 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Artur Dzięcielewski - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Artur Dzięcielewski
25.06.2019 07:44:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Artur Dzięcielewski
25.06.2019 07:42:36 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Joanna Markiewicz do artykułu Radna Joanna Markiewicz
25.06.2019 07:40:23 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Joanna Markiewicz - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radna Joanna Markiewicz
25.06.2019 07:39:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radna Joanna Markiewicz
25.06.2019 07:38:16 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Beata Rojewska do artykułu Radna Beata Rojewska
25.06.2019 07:37:35 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Beata Rojewska - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radna Beata Rojewska
25.06.2019 07:26:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radna Beata Rojewska