menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Data Redaktor Zmiana
18.11.2019 12:52:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dot. zatwierdzenia opracowania pn.: "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka".
18.11.2019 08:33:15 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
18.11.2019 08:32:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
18.11.2019 08:32:16 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
18.11.2019 08:31:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: "Budowa linii kablowej SN-15kV tworzącej powiązanie między LSN0019/09 Leśniewice słup nr 33 zasilanej GPZ Gostynin z LSN 0020/23 Zdwórz słup nr 30/7 zasilanej z GPZ Gąbin".
15.11.2019 13:42:00 Marta Zielak Usunięto artykuł Arkadiusz Boruszewski- Zastępca Wójta Gminy z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:41:50 Marta Zielak Usunięto artykuł Teresa Rutkowska - Sekretarz Gminy z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:41:36 Marta Zielak Usunięto artykuł Małgorzata Salamandra- Skarbnik Gminy z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:41:13 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
15.11.2019 13:41:02 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:40:53 Marta Zielak Usunięto artykuł Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Regina Wypych z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:40:44 Marta Zielak Usunięto artykuł P.O Sekretarza Gminy- Teresa Rutkowska z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:40:35 Marta Zielak Usunięto artykuł Zastępca wójta Gminy, Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Arkadiusz Boruszewski z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:40:24 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:40:12 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:39:16 Marta Zielak Usunięto artykuł Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:38:59 Marta Zielak Usunięto artykuł Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Teresa Rutkowska z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:38:41 Marta Zielak Usunięto artykuł Z-ca kierownika USC, inspektor d.s wojskowych, obronnych, OC, p. poż - Maria Bogusz z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:37:48 Marta Zielak Usunięto artykuł Kierownik USC - Zofia Zielińska z kategorii Kierownicy jednostek
15.11.2019 13:37:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Kierownik USC Zofia Zielińska z artykułu
15.11.2019 13:37:34 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Zofia Zielińska Kierownik USC z artykułu
15.11.2019 13:34:19 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2013 r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:34:15 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:34:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:34:08 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:34:04 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010- 2014 z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:33:57 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2006-2010 z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:31:15 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2009 rok. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:30:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Wójt Jerzy Sochacki z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:30:52 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Jerzy Sochacki Wójt Gminy z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.11.2019 13:29:41 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2013 r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.11.2019 13:29:38 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.11.2019 13:29:34 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.11.2019 13:29:30 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.11.2019 13:29:28 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.11.2019 13:29:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2013 r. z artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.11.2019 13:29:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 r. z artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.11.2019 13:29:06 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 r. z artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.11.2019 13:29:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.11.2019 13:28:48 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2013 r. z artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.11.2019 13:28:45 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 r. z artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.11.2019 13:28:42 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 r. z artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.11.2019 13:28:38 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.11.2019 13:28:34 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.11.2019 13:28:20 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2013 r. z artykułu Radny Jan Kaźmierczak
15.11.2019 13:28:17 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 r. z artykułu Radny Jan Kaźmierczak
15.11.2019 13:28:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2011 r. z artykułu Radny Jan Kaźmierczak
15.11.2019 13:28:07 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu Radny Jan Kaźmierczak
15.11.2019 13:28:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Jan Kaźmierczak
15.11.2019 13:27:52 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2013 r. z artykułu Radny Mirosław Olejniczak