menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Data Redaktor Zmiana
05.12.2019 07:29:15 Marta Zielak Usunięto artykuł Ogłoszenie o wynikach naboru - Skarbnik Gminy z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:29:06 Marta Zielak Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy- Głównego Księgowego budżetu gminyo z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:23:09 Marta Zielak Usunięto artykuł Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzenne z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:49 Marta Zielak Usunięto artykuł Nabór na stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:43 Marta Zielak Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Obywatelskich i Organizacyjnych z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:36 Marta Zielak Usunięto artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:29 Marta Zielak Usunięto artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:21 Marta Zielak Usunięto artykuł O(głoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:16 Marta Zielak Usunięto artykuł Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:22:09 Marta Zielak Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru w Urzadzie Gminy w Szczawinie Kościelnym z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:20:06 Marta Zielak Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Urzędzie Gminy z kategorii Ogłoszenia
05.12.2019 07:19:13 Marta Zielak Edytowano artykuł Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
04.12.2019 13:36:53 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. do artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
04.12.2019 13:20:04 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2013r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
04.12.2019 13:18:04 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe 2013r. do artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
04.12.2019 13:17:17 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
04.12.2019 13:17:11 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
04.12.2019 12:56:49 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe 2013r. do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Korycka
04.12.2019 12:56:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Korycka
04.12.2019 12:50:39 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. do artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa
04.12.2019 12:45:07 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. do artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
04.12.2019 11:19:51 Marta Zielak Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY w URZĘDZIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:19:02 Marta Zielak Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:57 Marta Zielak Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:52 Marta Zielak Usunięto artykuł Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:44 Marta Zielak Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony P. Poż. oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
04.12.2019 11:18:30 Marta Zielak Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:21 Marta Zielak Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Ogłoszenia
04.12.2019 11:18:11 Marta Zielak Usunięty załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z artykułu
03.12.2019 10:56:33 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja w interesie publicznym do artykułu Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
03.12.2019 10:56:07 Marta Zielak Usunięty załącznik Petycja w interesie publicznym z artykułu Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
03.12.2019 10:19:59 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja w interesie publicznym do artykułu Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
03.12.2019 10:19:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w interesie publicznym w zakrsie zmiany przepisów prawa miejscowego
02.12.2019 13:08:21 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 r. do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
02.12.2019 12:38:42 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie2 do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
27.11.2019 12:04:01 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
27.11.2019 12:01:33 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
27.11.2019 12:01:11 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
27.11.2019 12:00:26 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
27.11.2019 11:59:48 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
27.11.2019 11:59:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
27.11.2019 11:58:50 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
27.11.2019 11:58:04 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
27.11.2019 11:57:34 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
27.11.2019 11:56:46 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
27.11.2019 11:56:22 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
27.11.2019 11:55:37 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Barbara Stępniak
27.11.2019 11:55:14 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radna Barbara Stępniak
27.11.2019 11:54:23 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mariusz Głogulski
27.11.2019 11:51:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie majątkowe do artykułu Radny Mariusz Głogulski