menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
26.06.2019 15:36:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
26.06.2019 15:36:25 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
26.06.2019 15:21:03 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
26.06.2019 15:18:52 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
26.06.2019 10:03:15 Marta Zielak Dodany załącznik Wójt Gminy Barbara Stępniak do artykułu
26.06.2019 10:01:54 Marta Zielak Dodany załącznik Wójt Gminy Barbara Stępniak do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
25.06.2019 12:39:05 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor SP Urszula Koniarek do artykułu Dyrektor SP Urszula Koniarek
25.06.2019 12:38:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dyrektor SP Urszula Koniarek
25.06.2019 12:38:03 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz do artykułu Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz
25.06.2019 12:37:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz
25.06.2019 12:36:19 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska
25.06.2019 12:35:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska
25.06.2019 12:35:20 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
25.06.2019 12:34:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
25.06.2019 12:33:24 Marta Zielak Dodany załącznik Kierownik GOSP Krzysztof Sarzała do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
25.06.2019 12:30:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
25.06.2019 12:29:28 Marta Zielak Dodany załącznik Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra do artykułu Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
25.06.2019 12:28:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
25.06.2019 12:27:32 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
25.06.2019 12:26:04 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
25.06.2019 12:19:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
25.06.2019 12:19:04 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Teresa Rutkowska do artykułu Sekretarz Gminy Teresa Rutkowska
25.06.2019 12:18:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy Teresa Rutkowska
25.06.2019 12:17:23 Marta Zielak Dodany załącznik Wójt Gminy Barbara Stępniak do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
25.06.2019 12:14:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Barbara Stępniak
25.06.2019 09:21:45 Marta Zielak Dodany załącznik Przewodniczący - Roman Wojciechowski do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Roman Wojciechowski
25.06.2019 09:17:13 Marta Zielak Edytowano artykuł Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 09:16:33 Marta Zielak Edytowano artykuł Radna Mariola Sarzała
25.06.2019 08:16:23 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska do artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:15:35 Marta Zielak Usunięty załącznik Radna Barbara Berlińska z artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:09:16 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:08:58 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska do artykułu Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:03:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radna Barbara Berlińska
25.06.2019 08:02:34 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Jan Kowalczyk do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 08:01:54 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Jan Kowalczyk - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 08:00:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
25.06.2019 07:59:51 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Ireneusz Kowalczyk do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
25.06.2019 07:58:54 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Ireneusz Kowalczyk - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
25.06.2019 07:58:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Ireneusz Kowalczyk
25.06.2019 07:57:23 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Stanisław Radecki do artykułu Radny Stanisław Radecki
25.06.2019 07:56:22 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Stanisław Radecki - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Stanisław Radecki
25.06.2019 07:55:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Stanisław Radecki
25.06.2019 07:54:45 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała do artykułu Radna Mariola Sarzała
25.06.2019 07:54:03 Marta Zielak Usunięty załącznik Radna Mariola Sarzała - na rozpoczecie kadencji z artykułu Radna Mariola Sarzała
25.06.2019 07:53:55 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radna Mariola Sarzała
25.06.2019 07:53:38 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała - na rozpoczecie kadencji do artykułu Radna Mariola Sarzała
25.06.2019 07:52:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radna Mariola Sarzała
25.06.2019 07:51:54 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marian Ostrowski do artykułu Radny Marian Ostrowski
25.06.2019 07:51:07 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marian Ostrowski - na rozpoczęcie kadencji do artykułu Radny Marian Ostrowski
25.06.2019 07:50:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Radny Marian Ostrowski