menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Data Redaktor Zmiana
07.11.2023 12:35:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
07.11.2023 12:01:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:33:07 Marta Zielak Usunięto artykuł Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok z kategorii Zarządzenia 2023 r.
07.11.2023 11:32:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
07.11.2023 11:30:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny
07.11.2023 11:29:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny
07.11.2023 11:28:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w prawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:27:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w prawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:23:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:22:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym"
07.11.2023 11:17:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym"
07.11.2023 11:15:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 11:14:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 11:11:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:11:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:10:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 11:09:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:45:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o adresie strony internetowej https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ na której publikowane są informację o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych.
07.11.2023 10:45:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o adresie strony internetowej https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ na której publikowane są informację o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych.
07.11.2023 10:41:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021//1456/PolskiLad dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Józefków"
07.11.2023 10:41:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021//1456/PolskiLad dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Józefków"
07.11.2023 10:36:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8147/PolskiLad dla zadania pn. "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach"
07.11.2023 10:36:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8147/PolskiLad dla zadania pn. "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach"
07.11.2023 10:32:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 10:32:19 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 10:30:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:23:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:23:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:21:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2023 rok deficytu budżetu"
07.11.2023 10:21:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2023 rok deficytu budżetu"
07.11.2023 10:18:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 10:17:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 10:16:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Szzczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:16:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Szzczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:12:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:11:14 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:10:47 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:10:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:01:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 10:01:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 09:57:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 maja 2023 roku w sprfawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 09:57:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 maja 2023 roku w sprfawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 09:30:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Roman Wojciechowski
07.11.2023 09:28:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
07.11.2023 09:28:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Oficjalny wniosek - Inicjatywa - Automatyzacja pracy Urzędów
07.11.2023 09:27:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Oficjalny wniosek - Inicjatywa - Automatyzacja pracy Urzędów
06.11.2023 13:03:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 13:03:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 13:02:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 13:01:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok