menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
Data Redaktor Zmiana
22.10.2019 11:18:06 Marta Zielak Dodany załącznik SIWZ oraz Załączniki i Umowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 11:17:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 09:23:02 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja dot.mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokajania żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie.
22.10.2019 09:20:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot.mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokajania żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie.
18.10.2019 14:50:06 Marta Zielak Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 14:49:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 14:49:13 Marta Zielak Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 14:48:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 11:07:54 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja dot. opracowania przez KGRP programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
18.10.2019 11:07:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot. opracowania przez KGRP programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
17.10.2019 11:30:05 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/72/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 11:28:09 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/71/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 11:27:37 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/70/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 11:26:22 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/69/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 11:22:59 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/68/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 11:19:51 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/67/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 11:17:38 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/66/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
14.10.2019 08:39:11 Marta Zielak Dodany załącznik WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ do artykułu WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14.10.2019 08:37:42 Marta Zielak Dodany załącznik WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - CZ II do artykułu WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14.10.2019 08:35:11 Marta Zielak Dodany załącznik WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - CZ I do artykułu WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14.10.2019 08:32:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
11.10.2019 12:56:10 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. do artykułu Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.10.2019 12:55:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.10.2019 12:53:50 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. do artykułu Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
11.10.2019 12:53:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
11.10.2019 07:46:30 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. do artykułu Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
11.10.2019 07:43:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
10.10.2019 11:05:59 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Odpowiedź na petycję dot. korzystania z telefonii komórkowej, bezpieczeństwie użytkowania urządzeń emitowania pola elektromagnetycznego
10.10.2019 11:05:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na petycję dot. korzystania z telefonii komórkowej, bezpieczeństwie użytkowania urządzeń emitowania pola elektromagnetycznego
07.10.2019 12:44:18 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 12:43:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 12:37:07 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A., z/s w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn w związku ze wzrostem mocy w gospodarstwie rolnym na dz. nr 211 w miejscowości Suserz, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 12:36:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A., z/s w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn w związku ze wzrostem mocy w gospodarstwie rolnym na dz. nr 211 w miejscowości Suserz, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 12:11:46 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr XII/2019 do artykułu Protokół Nr XII/2019
07.10.2019 12:11:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XII/2019
07.10.2019 12:08:38 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr XI/2019 do artykułu Protokół Nr XI/2019
07.10.2019 12:08:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XI/2019
07.10.2019 12:05:05 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr X/2019 do artykułu Protokół Nr X/2019
07.10.2019 11:29:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr X/2019
07.10.2019 11:27:30 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na IX Sesja RG do artykułu Protokół Nr IX/2019
07.10.2019 11:27:07 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na IX Sesja RG do artykułu Protokół Nr IX/2019
07.10.2019 11:25:22 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr IX/2019 do artykułu Protokół Nr IX/2019
07.10.2019 11:22:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr IX/2019
04.10.2019 06:57:36 Marta Zielak Dodany załącznik Informacje o wynikach przetargu w Słupie 18.09.2019 do artykułu Informacje o wynikach przetargu w Słupie 18.09.2019
04.10.2019 06:56:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacje o wynikach przetargu w Słupie 18.09.2019
03.10.2019 11:09:05 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 11:08:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 10:44:58 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 10:43:03 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 10:42:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej