menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
06.03.2023 13:51:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2a/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021//642/PoklskiLad dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola".
06.03.2023 13:45:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 r.
06.03.2023 13:45:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 r.
06.03.2023 13:43:17 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa gazu propan do celów grzewczych".
06.03.2023 13:43:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa gazu propan do celów grzewczych".
06.03.2023 13:43:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa gazu propan do celów grzewczych".
06.03.2023 13:42:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa gazu propan do celów grzewczych".
06.03.2023 08:06:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:06:36 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:06:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:05:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:04:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:04:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:04:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:03:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:03:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:02:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
06.03.2023 08:02:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
03.03.2023 14:16:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
27.02.2023 06:59:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista osób uprawnionych – oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczawin Kościelny
24.02.2023 10:41:30 Marta Zielak Edytowano artykuł Transmisja XLVII SESJI RADY GMINY w Szczawinie Kościelnym
24.02.2023 10:40:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Transmisja XLVII SESJI RADY GMINY w Szczawinie Kościelnym
23.02.2023 11:37:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 11:37:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 11:33:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 11:32:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
23.02.2023 07:25:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLVI/2022
23.02.2023 07:20:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLVI/2022
22.02.2023 10:07:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 10:07:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 10:07:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 10:07:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 09:45:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
22.02.2023 09:44:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2023 r.
21.02.2023 13:19:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:18:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:18:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:18:11 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:17:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:17:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:17:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:17:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:15:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:13:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:13:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:12:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:12:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:12:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:12:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:12:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.