menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
04.11.2019 10:17:35 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN - 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny dz. nr 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1".
04.11.2019 10:16:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN - 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny dz. nr 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1".
04.11.2019 10:14:58 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN - 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny dz. nr 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1".
04.11.2019 10:14:31 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN - 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny dz. nr 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1".
04.11.2019 10:11:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN - 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny dz. nr 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1".
04.11.2019 10:10:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia nN - 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Szczawin Kościelny dz. nr 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1".
30.10.2019 14:45:29 Marta Zielak Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: dostawa "Nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym"
30.10.2019 14:39:28 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: dostawa "Nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym"
30.10.2019 14:39:24 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: dostawa "Nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym"
30.10.2019 14:38:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: dostawa "Nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym"
28.10.2019 15:15:53 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.10.2019 r.
28.10.2019 15:15:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.10.2019 r.
24.10.2019 12:06:54 Marta Zielak Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
24.10.2019 12:06:27 Marta Zielak Usunięty załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny z artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
24.10.2019 12:05:51 Marta Zielak Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
24.10.2019 12:05:28 Marta Zielak Usunięty załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny z artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
22.10.2019 12:36:45 Marta Zielak Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:36:18 Marta Zielak Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:36:15 Marta Zielak Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:34:47 Marta Zielak Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:33:14 Marta Zielak Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:18:32 Marta Zielak Dodany załącznik Załącznik A - wymagania techniczne do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:18:06 Marta Zielak Dodany załącznik SIWZ oraz Załączniki i Umowa do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 12:17:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa dla zadania „Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”
22.10.2019 10:23:02 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja dot.mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokajania żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie.
22.10.2019 10:20:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot.mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokajania żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie.
18.10.2019 15:50:06 Marta Zielak Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 15:49:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 15:49:13 Marta Zielak Dodany załącznik Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 15:48:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie wycofania pozwolenia oraz wykreślenia z ewidencji dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dot. firmy: Zakład Produkcyjno - Usługowy Alicja Wypych, Budy Kaleńskie, 09-550 Szczawin Kościelny
18.10.2019 12:07:54 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja dot. opracowania przez KGRP programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
18.10.2019 12:07:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot. opracowania przez KGRP programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
17.10.2019 12:30:05 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/72/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 12:28:09 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/71/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 12:27:37 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/70/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 12:26:22 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/69/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 12:22:59 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/68/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 12:19:51 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/67/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
17.10.2019 12:17:38 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIV/66/19 do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
14.10.2019 09:39:11 Marta Zielak Dodany załącznik WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ do artykułu WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14.10.2019 09:37:42 Marta Zielak Dodany załącznik WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - CZ II do artykułu WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14.10.2019 09:35:11 Marta Zielak Dodany załącznik WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - CZ I do artykułu WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
14.10.2019 09:32:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
11.10.2019 13:56:10 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. do artykułu Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.10.2019 13:55:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
11.10.2019 13:53:50 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. do artykułu Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
11.10.2019 13:53:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
11.10.2019 08:46:30 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. do artykułu Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
11.10.2019 08:43:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
10.10.2019 12:05:59 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Odpowiedź na petycję dot. korzystania z telefonii komórkowej, bezpieczeństwie użytkowania urządzeń emitowania pola elektromagnetycznego