menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Data Redaktor Zmiana
26.05.2008 08:52:19 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:51:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Marian Żuchniewicz Dyrektor ZPO do artykułu
26.05.2008 08:50:43 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:49:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Krystyna Miłoszewska Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej do artykułu
26.05.2008 08:49:07 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:48:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Zofia Korycka Kierownik GOPS do artykułu
26.05.2008 08:47:21 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:46:22 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Teresa Rutkowska Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do artykułu
26.05.2008 08:44:57 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:43:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Maria Bogusz Z-ca kierownika USC do artykułu
26.05.2008 08:42:40 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
26.05.2008 08:42:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:39:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Zofia Zielińska Kierownik USC do artykułu
26.05.2008 08:39:19 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:30:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Krystyna Cichosz Skarbnik Gminy do artykułu
26.05.2008 08:29:45 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:28:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Sylwester Seweryn Sekretarz Gminy do artykułu
26.05.2008 08:27:05 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.05.2008 08:25:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Jerzy Sochacki Wójt Gminy do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
26.05.2008 08:24:09 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
21.05.2008 12:54:25 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Roman Rober Jędrzejczak do artykułu Radny Roman Robert Jędrzejczak
21.05.2008 12:53:46 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Roman Robert Jędrzejczak
21.05.2008 12:52:49 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Jarosław Zawadzki do artykułu Radny Jarosław Zawadzki
21.05.2008 12:52:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Jarosław Zawadzki
21.05.2008 12:51:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Marek Wypych do artykułu Radny Marek Wypych
21.05.2008 12:50:28 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marek Wypych
21.05.2008 12:49:49 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Józef Szymański do artykułu Radny Józef Szymański
21.05.2008 12:49:14 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Józef Szymański
21.05.2008 12:48:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Marcin Pewniak do artykułu Radny Marcin Pewniak
21.05.2008 12:47:38 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marcin Pewniak
21.05.2008 12:46:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radna Teresa Pawlak do artykułu Radna Teresa Pawlak
21.05.2008 12:45:46 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radna Teresa Pawlak
21.05.2008 12:44:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Marek Oszczyk do artykułu Radny Marek Oszczyk
21.05.2008 12:43:42 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marek Oszczyk
21.05.2008 12:42:53 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Andrzej Maliszewski do artykułu Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2008 12:41:59 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2008 12:41:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radna Elżbieta Kowalewska do artykułu Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2008 12:39:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2008 12:38:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Stanisław Kowalczyk do artykułu Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2008 12:37:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2008 12:36:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Jan Kowalczyk do artykułu Radny Jan Kowalczyk
21.05.2008 12:35:51 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Jan Kowalczyk
21.05.2008 12:34:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Jan Kaźmierczak do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2008 12:34:09 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2008 12:31:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Mirosław Olejniczak Zastępca Przewodniczącego do artykułu Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2008 12:30:08 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2008 12:28:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Murawska Henryka Zastępca Przewodniczącego do artykułu Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2008 12:26:52 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2008 12:23:56 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
21.05.2008 12:22:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Wojciechowski Roman Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski