menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
21.02.2023 13:11:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
21.02.2023 13:11:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
20.02.2023 07:43:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
17.02.2023 09:22:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
17.02.2023 09:22:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.02.2023 r.
14.02.2023 12:13:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafką pomiarową dla zasilenia dz. 88/1 oraz złączem rozdzielczym (KRSN) na dz. 9/8 w msc. Holendry Dobrowskie, gmina Szczawin Kościelny."
14.02.2023 12:13:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafką pomiarową dla zasilenia dz. 88/1 oraz złączem rozdzielczym (KRSN) na dz. 9/8 w msc. Holendry Dobrowskie, gmina Szczawin Kościelny."
10.02.2023 10:40:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 59, 88, 97 obręb Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
10.02.2023 10:40:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 59, 88, 97 obręb Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
10.02.2023 10:22:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 10:21:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 10:21:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 10:21:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
10.02.2023 10:20:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 16.02.2023 r.
30.01.2023 12:55:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
30.01.2023 12:54:57 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
30.01.2023 12:54:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
30.01.2023 12:54:47 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
30.01.2023 12:54:36 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
30.01.2023 12:54:16 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
30.01.2023 12:54:00 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
30.01.2023 12:53:49 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
30.01.2023 12:53:35 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
30.01.2023 12:53:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa
30.01.2023 12:52:44 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
30.01.2023 12:52:43 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
30.01.2023 12:52:25 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
30.01.2023 08:39:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny
27.01.2023 08:51:10 Marta Zielak Usunięto artykuł Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak z kategorii Rada Gminy kadencja 2018-2023
27.01.2023 07:57:18 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
27.01.2023 07:57:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
27.01.2023 07:56:53 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
27.01.2023 07:56:40 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Głogulski Mariusz
27.01.2023 07:56:20 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Szymański Józef
27.01.2023 07:56:06 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
27.01.2023 07:55:53 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Olejniczak Mirosław
27.01.2023 07:55:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Porosa Ireneusz
27.01.2023 07:55:27 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Sobański Janusz
27.01.2023 07:54:50 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radna Stępniak Barbara
27.01.2023 07:53:36 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Kowalczyk Jan
27.01.2023 07:53:18 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radna Osmolak Jolanta
27.01.2023 07:52:59 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
27.01.2023 07:52:47 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Kozłowski Marcin
27.01.2023 07:52:25 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Radny Wujkowski Krzysztof
27.01.2023 07:52:10 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2015r. z artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
25.01.2023 09:02:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania zadania "Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny".
25.01.2023 09:01:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania zadania "Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny".
25.01.2023 08:27:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR GST4415A wraz z wewnetrzną linią zasilającą i niezbedną infrastrukturą techniczna na działkach ewid. 282,57,61/57,62 Dobrów, gmina Szczawin Kościelny."
25.01.2023 08:27:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR GST4415A wraz z wewnetrzną linią zasilającą i niezbedną infrastrukturą techniczna na działkach ewid. 282,57,61/57,62 Dobrów, gmina Szczawin Kościelny."
24.01.2023 09:11:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3