menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Data Redaktor Zmiana
12.04.2022 11:59:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny nt. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207, 206, 205/206, 203, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 11:58:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Szczawin Kościelny nt. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207, 206, 205/206, 203, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
12.04.2022 11:34:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:34:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:33:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:33:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:32:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:31:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:31:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
12.04.2022 11:30:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach
05.04.2022 10:33:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV na dz. ew. nr 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 69, 1/4, 1/9, 1/10 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny”.
05.04.2022 10:33:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV na dz. ew. nr 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 69, 1/4, 1/9, 1/10 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny”.
05.04.2022 10:27:16 Marta Zielak Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji Nr 1/2022 z dnia 04.04.2022r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207; 206; 205/206; 203; 202; 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
05.04.2022 10:21:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji Nr 1/2022 z dnia 04.04.2022r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207; 206; 205/206; 203; 202; 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
05.04.2022 10:19:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji Nr 1/2022 z dnia 04.04.2022r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 207; 206; 205/206; 203; 202; 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny”.
01.04.2022 15:16:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
31.03.2022 14:06:36 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr XXXVIII 2022 Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku. do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
31.03.2022 14:02:02 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr XXXIX 2022 Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku. do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
31.03.2022 14:01:01 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
31.03.2022 13:59:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
31.03.2022 07:53:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
30.03.2022 11:36:57 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
30.03.2022 11:30:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
29.03.2022 08:21:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XL Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.03.2022r.
29.03.2022 08:20:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XL Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.03.2022r.
28.03.2022 14:09:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:16:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:16:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:16:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:16:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:16:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:15:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:15:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:15:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:15:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:15:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:14:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:14:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:14:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:14:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:13:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
23.03.2022 13:06:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny: ubrań specjalnych, hełmów strażackich, butów specjalnych, rękawic i latarek
22.03.2022 15:12:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 15:11:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 15:10:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 15:09:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 28.03.2022 r.
22.03.2022 08:30:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
22.03.2022 08:29:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU SZKOLNEGO
17.03.2022 11:04:29 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
17.03.2022 11:04:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza