menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Data Redaktor Zmiana
15.02.2011 08:58:26 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marian Ostrowski
15.02.2011 08:57:30 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Ireneusz Porosa
15.02.2011 08:52:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radna Jolanta Osmolak
15.02.2011 08:51:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radna Jolanta Osmolak
15.02.2011 08:50:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Mariusz Głogulski
15.02.2011 08:49:44 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Mariusz Głogulski
15.02.2011 08:49:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radna Barbara Stępniak
15.02.2011 08:48:17 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radna Barbara Stępniak
15.02.2011 08:47:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
15.02.2011 08:46:51 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Mirosław Olejniczak
15.02.2011 08:45:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
15.02.2011 08:45:05 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Jan Kaźmierczak
15.02.2011 08:34:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.02.2011 08:33:22 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zastępca przewodniczącego Roman Rober Jędrzejczak
15.02.2011 08:31:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.02.2011 08:30:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.02.2011 08:29:14 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Wojciechowski Roman z artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.02.2011 08:29:00 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.02.2011 08:28:18 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zastępca przewodniczącego : Henryka Murawska
15.02.2011 08:27:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wojciechowski Roman do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.02.2011 08:26:17 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
15.02.2011 08:18:17 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:18:02 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:17:50 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:17:36 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zmiana SIWZ - Wyłonienie członków zespołu projektowego w ramach projektu pn.Przez trening do sukcesu z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:17:31 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:17:22 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zmiana SIWZ - Wyłonienie członków zespołu projektowego w ramach projektu pn.Mały odkrywca własnych możliwości z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:17:15 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zmiana SIWZ - Wyłonienie członków zespołu projektowego w ramach projektu pn. Równy start. z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:17:08 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Wyłonienie członków zespołu projektowego w ramach projektu pn. Przez trening do sukcesu z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:16:57 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Wyłonienie członków zespołu projektowego w ramach projektu pn. Mały odkrywca własnych możliwości z kategorii Przetargi
15.02.2011 08:16:46 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Wyłonienie członków zespołu projektowego w ramach projektu pn. Równy start. z kategorii Przetargi
01.02.2011 14:28:37 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.01.2011 21:44:51 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.01.2011 21:42:04 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.01.2011 21:39:45 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
19.01.2011 11:43:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Poprawiony załacznik 4a do SIWZ do artykułu
19.01.2011 11:42:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Poprawiona SIWZ Przez trening do sukcesu do artykułu
19.01.2011 11:41:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wykaz zmian do SIWZ do artykułu
19.01.2011 11:41:16 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
19.01.2011 11:22:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zmieniony Zal 4a do SIWZ do artykułu
19.01.2011 11:21:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Poprawiona SIWZ Mały odkrywca do artykułu
19.01.2011 11:21:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wykaz zmian do SIWZ i zał 4a do artykułu
19.01.2011 11:20:35 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
19.01.2011 10:17:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zmieniona SIWZ do artykułu
19.01.2011 10:17:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wykaz zmian do artykułu
19.01.2011 10:16:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
19.01.2011 07:50:34 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Ogłoszenie o konkursie na realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.01.2011 14:19:09 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
18.01.2011 13:12:40 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Szczawin Kościelny
18.01.2011 13:11:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór oferty, umowy, sprawozdania- Nowe rozporządzenie do artykułu Ogłoszenie o konkursie na realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu