menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
12.10.2016 13:29:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5a Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
12.10.2016 13:28:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5a Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
12.10.2016 13:18:19 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5a Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
12.10.2016 13:12:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Animatora sportu w Szczawinie Kościelnym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu.
12.10.2016 12:54:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Animatora sportu w Szczawinie Kościelnym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu.
12.10.2016 12:37:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku
12.10.2016 12:37:19 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku
12.10.2016 12:06:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
12.10.2016 12:00:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
12.10.2016 11:59:25 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych
12.10.2016 11:44:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
12.10.2016 11:43:47 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
12.10.2016 11:42:48 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
12.10.2016 11:40:06 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 r.
12.10.2016 11:39:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 r.
12.10.2016 11:39:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 r.
12.10.2016 11:38:10 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 r.
12.10.2016 10:56:14 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:55:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:55:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:54:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:54:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:54:02 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:53:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:53:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:52:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:51:21 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:51:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
12.10.2016 10:50:01 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.09.2016r.
10.10.2016 08:48:03 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Obwieszczenie z dnia 30.06.2016r. z kategorii Obwieszczenia , decyzje
10.10.2016 08:47:50 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Obwieszczenie z dnia 14.07.2016r. z kategorii Obwieszczenia , decyzje
29.09.2016 08:29:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w IV kwartale 2016r.
29.09.2016 08:29:19 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w IV kwartale 2016r.
29.09.2016 08:15:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół XVIII/2016
29.09.2016 08:14:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół XVIII/2016
26.09.2016 10:31:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 19.09.2016r.
26.09.2016 10:31:03 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 19.09.2016r.
19.09.2016 14:08:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
19.09.2016 14:07:41 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
19.09.2016 13:55:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Winnica w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
19.09.2016 13:54:37 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Winnica w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
19.09.2016 13:30:37 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:30:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:29:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:29:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:28:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:27:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:27:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:26:21 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.
19.09.2016 13:25:54 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.08.2016r.