menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Data Redaktor Zmiana
23.01.2020 14:19:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
23.01.2020 14:16:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
23.01.2020 14:16:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
22.01.2020 11:26:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: budowy napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV oraz budowy kablowej linii nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1 w miejscowości Szczawin Kościelny
22.01.2020 11:26:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: budowy napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV oraz budowy kablowej linii nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1 w miejscowości Szczawin Kościelny
16.01.2020 12:59:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 57/5 obręb Waliszew, gmina Szczawin Kościelny"
16.01.2020 12:58:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 57/5 obręb Waliszew, gmina Szczawin Kościelny"
15.01.2020 14:04:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie: Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów ETAP II Leśniewice -Rawa Mazowiecka"
15.01.2020 14:03:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie: Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów ETAP II Leśniewice -Rawa Mazowiecka"
15.01.2020 08:50:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2020 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Józefków - Krzymów
15.01.2020 08:49:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2020 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Józefków - Krzymów
14.01.2020 10:14:18 Marta Zielak Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/102/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
14.01.2020 10:13:37 Marta Zielak Dodany załącznik Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/102/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
10.01.2020 08:11:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.01.2020 08:11:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.01.2020 07:43:38 Marta Zielak Edytowano artykuł XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
10.01.2020 07:35:24 Marta Zielak Edytowano artykuł XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
10.01.2020 07:28:13 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:35:02 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/87/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 14:34:31 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/87/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 14:34:02 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/86/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 14:32:53 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/86/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 14:31:29 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 14:30:52 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 14:12:26 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/90/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 14:11:41 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/89/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 14:11:20 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/88/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 14:01:20 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/91/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:52:24 Marta Zielak Dodany załącznik załączniki Uchwała Nr XIX/92/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:50:41 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/92/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:28:11 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/93/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:14:07 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/94/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:12:12 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/95/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:10:58 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/96/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:09:39 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/98/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:09:17 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/99/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 13:08:44 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/102/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 10:27:11 Marta Zielak Edytowano artykuł Informacja o opublikowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji XML oraz PDF na platformie ePUAP (na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym)
09.01.2020 10:23:45 Marta Zielak Edytowano artykuł Informacja o opublikowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji XML oraz PDF na platformie ePUAP (na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym)
09.01.2020 10:22:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o opublikowaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji XML oraz PDF na platformie ePUAP (na koncie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym)
09.01.2020 10:14:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 10:14:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 10:13:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 10:13:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 10:13:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Harmonogramy na miesiąc styczeń
09.01.2020 10:02:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zasady segregacji
09.01.2020 09:59:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Deklaracja niezamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:59:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Deklaracja niezamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:58:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.01.2020 09:57:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi