menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
16.07.2019 08:39:06 Marta Zielak Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 54/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku z artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 08:37:57 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 08:37:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 08:36:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 08:28:34 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 52/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
16.07.2019 08:27:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
16.07.2019 08:01:05 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinpektora ds. Obronnych, Zarządzenia Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
16.07.2019 07:59:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinpektora ds. Obronnych, Zarządzenia Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
15.07.2019 15:55:34 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słup"
15.07.2019 15:55:18 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słup"
15.07.2019 15:48:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suserz"
15.07.2019 15:47:39 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suserz"
11.07.2019 10:41:28 Marta Zielak Dodany załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu
11.07.2019 10:40:27 Marta Zielak Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE z artykułu
09.07.2019 15:22:56 Marta Zielak Edytowano artykuł Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.07.2019 15:22:09 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.07.2019 14:47:32 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.07.2019 11:14:58 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
09.07.2019 10:57:06 Marta Zielak Dodany załącznik odpowiedź na pytania Referentów - droga Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
08.07.2019 08:58:37 Marta Zielak Dodany załącznik klauzula RODO - o ewidencji ludności do artykułu klauzula informacyjna 4
08.07.2019 08:56:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł klauzula informacyjna 4
05.07.2019 13:34:32 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja dla organizacji pozarządowych do artykułu Propozycja do projektu " Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
05.07.2019 13:33:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Propozycja do projektu " Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
04.07.2019 15:06:51 Marta Zielak Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi dot. drogi Słup do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup
04.07.2019 15:05:39 Marta Zielak Dodany załącznik Mapa - droga Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
04.07.2019 15:05:15 Marta Zielak Dodany załącznik Mapa - droga Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
04.07.2019 15:04:26 Marta Zielak Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi dot. drogi Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
04.07.2019 10:47:45 Marta Zielak Usunięty załącznik Odpowiedź na pytania Referentów z artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
04.07.2019 10:47:20 Marta Zielak Usunięty załącznik Odpowiedź na pytania Referentów z artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup
04.07.2019 09:25:23 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na pytania Referentów do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup
04.07.2019 09:24:39 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na pytania Referentów do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
03.07.2019 17:02:43 Marta Zielak Usunięto artykuł X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.07.2019 r. z kategorii Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023
03.07.2019 16:51:27 Marta Zielak Usunięty załącznik Zaproszenie z artykułu
02.07.2019 15:26:20 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 52 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 15:25:02 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 52 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 13:18:40 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu
02.07.2019 13:18:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
02.07.2019 11:25:17 Marta Zielak Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu Radna Joanna Markiewicz
02.07.2019 11:13:07 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 61 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:12:42 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 61 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:12:02 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 60 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:11:30 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 60 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:10:37 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 59 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:10:09 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 59 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:09:21 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 58 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:08:48 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 58 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:08:23 Marta Zielak Usunięty załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 58 z artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:08:14 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 58 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:07:38 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania - nr 57 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.
02.07.2019 11:04:51 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr 57 do artykułu IX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.06.2019 r.