menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
09.01.2020 08:24:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
08.01.2020 09:49:18 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 09:32:23 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/101/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 09:31:47 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/100/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
08.01.2020 09:26:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze
08.01.2020 09:26:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 stanowisko urzędnicze
02.01.2020 13:10:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.01.2020 13:10:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.01.2020 08:31:56 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała XIX/97/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r w sprawie: rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
31.12.2019 14:40:08 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
31.12.2019 14:38:09 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/97/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
27.12.2019 08:23:51 Marta Zielak Dodany załącznik Oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko urzędnicze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:23:12 Marta Zielak Dodany załącznik klauzula zgody do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:22:20 Marta Zielak Dodany załącznik kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:21:26 Marta Zielak Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.12.2019 08:20:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 13:12:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
23.12.2019 13:11:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
23.12.2019 11:54:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:54:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:54:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:54:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja - zapytanie dot. informacji przekazanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 11.12.2019 r. oraz odpowiedź na interpelację
23.12.2019 11:31:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:31:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:31:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:31:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.12.2019 11:30:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2019 11:51:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o Bazie Danych Odpadowych (BDO)
20.12.2019 11:50:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o Bazie Danych Odpadowych (BDO)
19.12.2019 13:30:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja po otwarciu ofert na przetarg nieograniczony pn.: " Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020"
19.12.2019 13:30:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja po otwarciu ofert na przetarg nieograniczony pn.: " Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020"
19.12.2019 08:17:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
19.12.2019 08:17:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
18.12.2019 14:34:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja po otwarciu ofert na przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
18.12.2019 14:34:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja po otwarciu ofert na przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
17.12.2019 14:27:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV (wymiana stanowiska słupowego), budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowa sieci kablowej elektoroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szfkami pomiarowymi."
17.12.2019 14:27:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Przebudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV (wymiana stanowiska słupowego), budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformatowej SN/nn, budowa sieci kablowej elektoroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szfkami pomiarowymi."
17.12.2019 14:01:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
17.12.2019 14:01:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
17.12.2019 12:47:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
17.12.2019 07:51:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
17.12.2019 07:50:43 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
16.12.2019 18:27:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
16.12.2019 15:09:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
16.12.2019 15:08:48 Marta Zielak Usunięty załącznik Eneris Surowce S.A. - zapytania do dokumentacji przetargowej z artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
16.12.2019 14:43:05 Marta Zielak Dodany załącznik Eneris Surowce S.A. - zapytania do dokumentacji przetargowej do artykułu Przetarg Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku
16.12.2019 13:13:27 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn zlokalizowanej na działce o nr ew. 209/2, 209/3, 209/4, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214/1 w miejscowości Suserz, gmina Szczawin Kościelny.
16.12.2019 13:12:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn zlokalizowanej na działce o nr ew. 209/2, 209/3, 209/4, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 214/1 w miejscowości Suserz, gmina Szczawin Kościelny.
16.12.2019 09:00:55 Marta Zielak Usunięty załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
16.12.2019 09:00:49 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s