menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
19.01.2022 14:32:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:32:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
17.01.2022 14:15:07 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
17.01.2022 14:15:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
17.01.2022 14:15:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
17.01.2022 11:12:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
17.01.2022 10:41:28 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem zadania pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poopawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji": wymiana urządzeń grzewczych. Nr projektu: RPMA.04.03.01-14-d131/19.
17.01.2022 10:41:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem zadania pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poopawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji": wymiana urządzeń grzewczych. Nr projektu: RPMA.04.03.01-14-d131/19.
17.01.2022 10:41:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem zadania pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poopawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji": wymiana urządzeń grzewczych. Nr projektu: RPMA.04.03.01-14-d131/19.
17.01.2022 10:40:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem zadania pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poopawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji": wymiana urządzeń grzewczych. Nr projektu: RPMA.04.03.01-14-d131/19.
17.01.2022 10:29:33 Marta Zielak Usunięto artykuł Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Szczawin kościelny z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru robót budowlano montazowych związanych z wykonaniem zadania pn. "Obniżenie poziomu niskiej e
17.01.2022 10:28:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
14.01.2022 13:58:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
13.01.2022 13:53:37 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
13.01.2022 13:51:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
13.01.2022 13:50:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
13.01.2022 09:14:47 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
13.01.2022 09:14:39 Marta Zielak Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
13.01.2022 09:13:56 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
13.01.2022 09:13:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
13.01.2022 09:12:19 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
13.01.2022 09:12:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
12.01.2022 07:05:58 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:36:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:36:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:35:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:35:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:35:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:35:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:35:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:35:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:34:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:34:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
11.01.2022 11:33:14 Marta Zielak Usunięto artykuł Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem z kategorii Przetargi
11.01.2022 11:32:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
11.01.2022 11:32:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
05.01.2022 12:12:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.01.2022 12:10:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.01.2022 12:05:38 Marta Zielak Usunięty załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu Informacja z otwarcia ofert na zadanie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku
05.01.2022 12:02:53 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Informacja z otwarcia ofert na zadanie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku
03.01.2022 14:19:50 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
03.01.2022 14:08:14 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 1/2022 do artykułu Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za świeto przpadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Koscielnym i Gminnym Óśrodku Pomocy Społecznej
03.01.2022 13:57:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za świeto przpadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Koscielnym i Gminnym Óśrodku Pomocy Społecznej
30.12.2021 12:33:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
30.12.2021 12:32:37 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
30.12.2021 12:32:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
30.12.2021 12:32:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
30.12.2021 12:32:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
30.12.2021 12:31:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
30.12.2021 12:31:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.