menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
28.12.2022 09:41:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
28.12.2022 09:41:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
23.12.2022 11:32:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:30:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
21.12.2022 13:45:30 Marta Zielak Edytowano artykuł Odpowiedź na zapytania na posiedzeniu Rady Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 listopada 2022 r.
21.12.2022 13:44:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odpowiedź na zapytania na posiedzeniu Rady Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 listopada 2022 r.
21.12.2022 13:42:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na zapytania na posiedzeniu Rady Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 listopada 2022 r.
21.12.2022 11:17:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dotycząca placu zabaw w miejscowości Annopol
21.12.2022 11:14:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dotycząca placu zabaw w miejscowości Annopol
21.12.2022 11:12:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
21.12.2022 11:11:05 Marta Zielak Usunięto artykuł Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza z kategorii Interpelacje i petycje
21.12.2022 11:10:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
21.12.2022 11:10:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
21.12.2022 10:39:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Szczawin Kościelny wydał decyzję Nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa, nadbudowa, i przebudowa budynków ( garażu, budynku usługowego oraz budynku mieszkalnego) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej, oraz rozbiórka budynku gospodarczego i garażu" na działce ewid. nr 92/4 i 92/3 obręb Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny.
21.12.2022 10:38:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Szczawin Kościelny wydał decyzję Nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa, nadbudowa, i przebudowa budynków ( garażu, budynku usługowego oraz budynku mieszkalnego) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej, oraz rozbiórka budynku gospodarczego i garażu" na działce ewid. nr 92/4 i 92/3 obręb Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny.
20.12.2022 09:54:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
16.12.2022 09:01:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
15.12.2022 14:00:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 14:00:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:58:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:57:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:56:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:56:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:53:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:52:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny”
15.12.2022 13:44:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
14.12.2022 10:15:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „TRĘBKI 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”
14.12.2022 10:14:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „TRĘBKI 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”
14.12.2022 10:09:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "TRĘBKI 1" wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”
14.12.2022 10:08:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "TRĘBKI 1" wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”
14.12.2022 09:57:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
13.12.2022 09:57:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
13.12.2022 09:57:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
13.12.2022 09:57:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
13.12.2022 09:56:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
13.12.2022 09:56:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
13.12.2022 09:56:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
12.12.2022 14:11:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
12.12.2022 14:11:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
12.12.2022 14:11:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu