menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
29.02.2012 09:39:51 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:35:52 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł WYMIANA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:35:46 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:35:37 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi Suserz Stefanów z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:35:09 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:34:38 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Rokowania w sparwie sprzedaży nieruchomości we wsi Stefanów Suserski z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:34:29 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:24:33 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:24:19 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Budowa ogrodzenia i widowni na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:24:10 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Modernizacja płyty boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:24:01 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zakup samochodu osobowego BUS z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:53 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Stefanów Suserski z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:45 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej przez Dobrów z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:35 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej Suserz - Adamów Górny z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:28 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:20 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zakup samochodu osobowego BUS z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:13 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:23:05 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Modernizacja instalacji sanitarnej wewnętrznej w Szkole podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:55 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wola Trębska z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:46 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej przez wieś Holendry z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:39 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Sprzedaż nieruchomości we wsi Wola Trębska z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:32 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Lubieniek z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:26 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej przez wieś Annopol z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:19 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Stefanów Suserski z kategorii Przetargi
29.02.2012 09:22:10 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Kamieniec z kategorii Przetargi
27.02.2012 13:26:23 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”
23.02.2012 10:27:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Pismo BGK i odpowiedż dot. przetargu MG.271.2.2012
23.02.2012 10:25:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Pismo BGK i odpowiedż dot. przetargu MG.271.2.2012
22.02.2012 15:13:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Sprostowanie do artykułu Sprostowanie do pisma UG gotyczącego pzrettargu MG.271.2.2012
22.02.2012 15:12:39 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Sprostowanie do pisma UG gotyczącego pzrettargu MG.271.2.2012
22.02.2012 14:59:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.
22.02.2012 14:43:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rozporządzenie - Wzór oferty do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.
22.02.2012 14:40:21 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.
21.02.2012 13:04:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Odpowiedź na pismo UG do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:55:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:49:55 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik z artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:48:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:46:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:41:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:38:03 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:31:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:25:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:21:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:08:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:05:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opinia RIO 2010 do artykułu Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
21.02.2012 11:03:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia do :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
17.02.2012 12:48:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Budżet cz5 do artykułu
17.02.2012 12:45:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Budżet cz3 i4 do artykułu
17.02.2012 12:41:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Budżet cz2 do artykułu
17.02.2012 12:38:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Budżet cz 1 do artykułu