menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
07.02.2014 09:24:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Projekt budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
07.02.2014 09:24:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Projekt budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
07.02.2014 09:23:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Projekt budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
07.02.2014 09:23:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Projekt budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
07.02.2014 09:06:28 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Projekt budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
07.02.2014 08:54:18 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2012 rok z kategorii Budżet
07.02.2014 08:53:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
07.02.2014 08:53:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
07.02.2014 08:50:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Uchwała w sprawie wydania opini o prawidłowości planowanej kwoty długu
07.02.2014 08:49:53 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała w sprawie wydania opini o prawidłowości planowanej kwoty długu
04.02.2014 13:38:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogloszenie o naborze do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:37:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:37:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:37:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:37:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:37:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:36:51 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Nabór na kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sezonie marzec – listopad 2014
04.02.2014 13:15:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
04.02.2014 13:06:51 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
04.02.2014 13:06:43 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
04.02.2014 13:03:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór oferty i sprawozdania do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
04.02.2014 13:02:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
04.02.2014 12:56:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
23.01.2014 12:56:07 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
23.01.2014 12:54:39 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
23.01.2014 12:53:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
23.01.2014 12:46:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
23.01.2014 12:44:40 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
21.01.2014 13:15:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 195 + Objaśnienia do artykułu Uchwała 195/XLII/2013
21.01.2014 13:09:00 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 195/XLII/2013
21.01.2014 12:26:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 194 do artykułu Uchwała 194/XLI/2013
21.01.2014 12:24:09 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała 193/XL/2013
21.01.2014 12:23:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 194/XLI/2013
21.01.2014 11:56:13 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 193 do artykułu Uchwała 193/XL/2013
21.01.2014 11:55:16 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 193/XL/2013
21.01.2014 11:47:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 192- Załączniki do artykułu Uchwała 192/XL/2013
21.01.2014 11:42:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 192- Uzasadnienie cz.2 do artykułu Uchwała 192/XL/2013
21.01.2014 11:41:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uzasadnienie cz.1 do artykułu Uchwała 192/XL/2013
21.01.2014 11:37:59 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 192/XL/2013
21.01.2014 10:08:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wylaz przedsięwzięć do artykułu Uchwała 191/XL/2013
21.01.2014 10:07:22 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik do artykułu Uchwała 191/XL/2013
20.01.2014 13:32:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 191+ Objaśnienia do artykułu Uchwała 191/XL/2013
20.01.2014 13:30:14 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 191/XL/2013
20.01.2014 13:01:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 190 do artykułu Uchwała 190/XL/2013
20.01.2014 12:59:56 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 190/XL/2013
20.01.2014 12:53:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 189 do artykułu Uchwała 189/XL/2013
20.01.2014 12:53:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 189/XL/2013
10.01.2014 11:21:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 188 do artykułu Uchwała 188/XL/2013
10.01.2014 11:16:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 188/XL/2013
10.01.2014 10:37:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 187 do artykułu Uchwała 187/XL/2013