menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Data Redaktor Zmiana
06.07.2009 14:04:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik ZAŁ 4 do artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:03:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik ZAŁ 3 do artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:03:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik ZAŁ 2 do artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:03:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik ZAŁ 1 do artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:02:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA 138 34 2009 do artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:02:32 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik uCHWAŁA 138 34 2008 z artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:02:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik uCHWAŁA 138 34 2008 do artykułu Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
06.07.2009 14:01:27 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 138/XXXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r
29.06.2009 12:51:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik do uchwałay 137 do artykułu Uchwała Nr 137/XXXIII/2009 z dnia 29 maja 2009 r
29.06.2009 12:50:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 137 33 2009 do artykułu Uchwała Nr 137/XXXIII/2009 z dnia 29 maja 2009 r
29.06.2009 12:50:22 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 137/XXXIII/2009 z dnia 29 maja 2009 r
29.06.2009 12:20:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 136 32 2009 do artykułu Uchwała Nr 136/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
29.06.2009 12:20:04 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 136/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
29.06.2009 12:15:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 134 32 2009 do artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
29.06.2009 12:14:47 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Uchwała 134 31 2009 z artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
29.06.2009 11:24:46 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 135/XXXII/2009 z dnia 27 kwiatnia 2009 r
29.06.2009 11:23:51 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
19.06.2009 13:02:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Kosztorys Stefanów do artykułu
19.06.2009 13:02:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Kosztorys Suserz do artykułu
19.06.2009 13:01:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ Suserz- Stefanów do artykułu
19.06.2009 13:00:38 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
21.05.2009 11:10:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Przewodniczący Rady Gminy RomanWojciechowski do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
21.05.2009 11:09:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Z-ca przewodniczącego Henryka Murawska do artykułu Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2009 11:07:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Z-ca przewodniczącego Mirosław Olejniczak do artykułu Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2009 11:06:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny jan Kaźmierczak do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2009 11:03:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny jan Kowalczyka do artykułu Radny Jan Kowalczyk
21.05.2009 11:02:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Stanisław Kowalczyk do artykułu Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2009 11:01:25 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radna Elżbieta Kowalewska do artykułu Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2009 11:00:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Andrzej Maliszewski do artykułu Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2009 10:59:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Marek Oszczyk do artykułu Radny Marek Oszczyk
21.05.2009 10:58:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radna Teresa Pawlak do artykułu Radna Teresa Pawlak
21.05.2009 10:57:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Marcin Pewniak do artykułu Radny Marcin Pewniak
21.05.2009 10:57:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Józef Szymański do artykułu Radny Józef Szymański
21.05.2009 10:56:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Marek Wypych do artykułu Radny Marek Wypych
21.05.2009 10:55:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Jarosław Zawadzki do artykułu Radny Jarosław Zawadzki
21.05.2009 10:53:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok-Radny Roman Robert Jędrzejczak do artykułu Radny Roman Robert Jędrzejczak
21.05.2009 10:52:37 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
21.05.2009 10:52:28 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2009 10:52:18 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2009 10:52:10 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2009 10:52:02 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Jan Kowalczyk
21.05.2009 10:51:53 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2009 10:51:45 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2009 10:51:37 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2009 10:51:28 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Marek Oszczyk
21.05.2009 10:51:19 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radna Teresa Pawlak
21.05.2009 10:51:11 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Marcin Pewniak
21.05.2009 10:51:01 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Józef Szymański
21.05.2009 10:50:52 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Marek Wypych
21.05.2009 10:50:44 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Jarosław Zawadzki