menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
24.09.2021 08:03:49 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Marek Wypych
24.09.2021 08:03:48 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Marek Wypych
24.09.2021 08:03:45 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Marek Wypych
24.09.2021 08:03:03 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji z artykułu Radny Janusz Sobański
24.09.2021 08:02:43 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Janusz Sobański
24.09.2021 08:02:40 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Janusz Sobański
24.09.2021 08:01:44 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
24.09.2021 08:01:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji z artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
24.09.2021 08:01:35 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
24.09.2021 08:01:34 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
24.09.2021 08:01:33 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
24.09.2021 08:01:09 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Radny Krzysztof Wujkowski
20.09.2021 15:25:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
20.09.2021 15:20:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
20.09.2021 15:18:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 23.09.2021
20.09.2021 15:18:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 23.09.2021
20.09.2021 15:17:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 23.09.2021
15.09.2021 15:30:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w ramach budowy ciągu pieszorowerowego o długości około 990 m, dz. nr 69 obręb: Szczawin Kościelny oraz działki nr 224, 140/1, 139, obręb: Szczawinek, gmina Szczawin Kościelny."
15.09.2021 15:30:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 w ramach budowy ciągu pieszorowerowego o długości około 990 m, dz. nr 69 obręb: Szczawin Kościelny oraz działki nr 224, 140/1, 139, obręb: Szczawinek, gmina Szczawin Kościelny."
01.09.2021 16:15:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE GAZ-SYSTEM
01.09.2021 16:15:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE GAZ-SYSTEM
01.09.2021 09:50:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich realizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/10 obręb Staw gmina Szczawin Kościelny"
01.09.2021 09:50:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich realizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/10 obręb Staw gmina Szczawin Kościelny"
27.08.2021 11:09:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "rozbudowa sieci wodociągowej na działce ewidencyjnej nr 12/6 obręb Modrzew, gmina Szczawin Kościelny"
27.08.2021 11:08:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "rozbudowa sieci wodociągowej na działce ewidencyjnej nr 12/6 obręb Modrzew, gmina Szczawin Kościelny"
25.08.2021 15:52:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla terenu działek nr 7, 8,9,11,28,34/4,34/5,34/19,34/20,34/21,34/22,34/23,35/1 obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny".
25.08.2021 15:52:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla terenu działek nr 7, 8,9,11,28,34/4,34/5,34/19,34/20,34/21,34/22,34/23,35/1 obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny".
20.08.2021 15:31:29 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycje z dnia - data wpływu 21.05.2021 do artykułu Petycja w sprawie budowy rowu przy drodze gminnej nr 217 i 38 w miejscowości Suserz
20.08.2021 14:47:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
17.08.2021 12:01:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
17.08.2021 11:59:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Roman Wojciechowski
17.08.2021 11:59:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Z-ca Przewodniczącego Mariusz Jacek Głogulski
17.08.2021 11:58:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Józef Szymański
17.08.2021 11:58:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
17.08.2021 11:58:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radna Renata Gunerka
17.08.2021 11:57:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radna Beata Rojewska
17.08.2021 11:57:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radna Joanna Markiewicz
17.08.2021 11:57:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Artur Dzięcielewski
17.08.2021 11:57:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Marek Wypych
17.08.2021 11:56:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Marian Ostrowski
17.08.2021 11:56:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radna Mariola Sarzała
17.08.2021 11:55:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Stanisław Radecki
17.08.2021 11:55:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
17.08.2021 11:54:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
17.08.2021 11:54:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radna Barbara Berlińska
17.08.2021 10:02:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
17.08.2021 10:01:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
17.08.2021 10:01:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
17.08.2021 10:01:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
17.08.2021 10:00:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska