menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
25.07.2019 14:22:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego
25.07.2019 13:20:19 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 22/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.03.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
25.07.2019 13:19:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29.03.2019 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
25.07.2019 13:11:53 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 20/2019 do artykułu Zarządenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.03.2019 r w sprawie obsługi folderu SPAM, na poczcie elektronicznej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 13:10:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20.03.2019 r w sprawie obsługi folderu SPAM, na poczcie elektronicznej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 13:03:53 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 18/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 z dnia 31.12.2015 r w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 13:03:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 z dnia 31.12.2015 r w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 12:33:20 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 17/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydania pism i decyzji w imieniu Wójta Gminy Szczawin Kościelny
25.07.2019 12:32:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydania pism i decyzji w imieniu Wójta Gminy Szczawin Kościelny
25.07.2019 12:27:56 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 15/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 04.03.2019 r. Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie doskonalenie zawodowego nauczycieli w Gminie Szczawin Kościelny
25.07.2019 12:27:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 04.03.2019 r. Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie doskonalenie zawodowego nauczycieli w Gminie Szczawin Kościelny
25.07.2019 12:03:00 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
25.07.2019 12:02:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
25.07.2019 11:56:06 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 13/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28.02.2019 r w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 r.
25.07.2019 11:55:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28.02.2019 r w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 r.
25.07.2019 11:46:25 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22.02.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 11:44:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22.02.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 11:33:10 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 10/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 11:32:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.07.2019 11:29:28 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 9/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
25.07.2019 11:28:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
25.07.2019 11:24:20 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 8/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji praktyk studenckich w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
25.07.2019 11:23:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji praktyk studenckich w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
25.07.2019 11:17:46 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 7/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku
25.07.2019 11:17:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku
25.07.2019 11:09:00 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 6/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Szczawin Kościelny
25.07.2019 11:07:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Szczawin Kościelny
24.07.2019 14:06:47 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja dot: użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikacje z Urzędem
24.07.2019 14:06:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot: użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikacje z Urzędem
23.07.2019 14:59:02 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy
23.07.2019 14:58:05 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy
23.07.2019 14:57:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy
23.07.2019 14:53:58 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
23.07.2019 14:52:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
23.07.2019 14:46:05 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
23.07.2019 14:43:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
23.07.2019 14:38:50 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogrmu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
23.07.2019 14:37:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogrmu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
23.07.2019 14:30:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 01/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 r.
23.07.2019 14:28:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 01/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 r.
23.07.2019 13:57:07 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze do artykułu
23.07.2019 13:56:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
23.07.2019 13:54:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie - prostujące datę w odpowiedzi na petycję do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
22.07.2019 14:56:08 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
22.07.2019 14:55:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
16.07.2019 11:04:51 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do artykułu
16.07.2019 11:04:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
16.07.2019 11:02:49 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do artykułu
16.07.2019 08:57:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
16.07.2019 08:53:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.