menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
26.08.2015 10:50:12 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Przetarg na nieruchomość z dworkiem w msc Słup
24.08.2015 13:24:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół VIII/2015
24.08.2015 13:24:40 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół VIII/2015
18.08.2015 11:54:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie dotyczące elektrowni wiatrowej w Adamowie
18.08.2015 11:53:59 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie dotyczące elektrowni wiatrowej w Adamowie
18.08.2015 11:53:28 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dotyczące elektrowni wiatrowej w Adamowie
17.08.2015 08:14:06 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
07.08.2015 11:57:50 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.08.2015 12:01:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 12:01:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 12:00:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 12:00:50 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 12:00:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 12:00:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 12:00:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Vademecum wyborcy
05.08.2015 11:59:37 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Vademecum wyborcy
05.08.2015 11:57:30 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Vademecum wyborcy
05.08.2015 11:53:21 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Vademecum wyborcy
05.08.2015 11:51:09 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Vademecum wyborcy
31.07.2015 08:11:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:10:26 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:10:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:10:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:09:53 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:09:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:09:34 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:08:36 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
31.07.2015 08:07:54 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.07.2015r.
29.07.2015 14:19:21 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. Referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. Referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
29.07.2015 14:18:31 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. Referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. Referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
29.07.2015 14:14:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW -sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym
29.07.2015 14:14:48 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW -sposób głosowania w referendum ogólnokrajowym
29.07.2015 14:13:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW - spis osób uprawnionych do udziału w referendum
29.07.2015 14:13:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW - spis osób uprawnionych do udziału w referendum
29.07.2015 14:10:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW - podmioty uprawnione do głosowania
29.07.2015 14:09:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW - podmioty uprawnione do głosowania
29.07.2015 14:07:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
29.07.2015 14:07:11 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
29.07.2015 14:05:43 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
29.07.2015 14:05:18 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
29.07.2015 14:02:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
29.07.2015 14:02:23 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
29.07.2015 14:00:46 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW - głosowanie przez pełnomocnika
29.07.2015 14:00:32 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW - głosowanie przez pełnomocnika
29.07.2015 13:58:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja PKW - zgłoszenie chęci udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
29.07.2015 13:57:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja PKW - zgłoszenie chęci udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
27.07.2015 08:11:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu opinii uzgadniających
27.07.2015 08:10:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu opinii uzgadniających
24.07.2015 13:28:23 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Opinia PPIS w Gostyninie dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie
24.07.2015 13:27:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Opinia PPIS w Gostyninie dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie